Delade upphandlingar ska ge Ellevio smarta nät

Nu går Ellevio ut i två upphandlingar för inköp och installation av över 900 000 smarta elmätare med tillhörande system och tjänster. De nya mätarna blir en viktig länk i framtidens smarta elnät.

De första mätarna installeras hos Ellevios kunder i ett pilotprojekt under 2020, sedan beräknas mätarpopulationen vara utbytt innan utgången av 2023. Bytet av mätare är en del i den framtidssäkring av elnätet som Ellevio genomför och som bidrar till energiomställningen i samhället. När andelen väderberoende elproduktion från sol och vind ökar och elektrifieringen av samhället accelererar, ställer det ökade krav på elnäten. Därför investerar Ellevio för att möta utvecklingen.

– Med den nya upphandlingen tar vi ett nödvändigt kliv mot det elsystem vi behöver ha i framtiden. Mätarna ger kunderna möjlighet att snabbt få tillgång till information om sin elanvändning och samtidigt en möjlighet att aktivt energieffektivisera. Vi ser kunderna som en av de viktigaste spelarna för att klara energiomställningen och vi vill ge våra kunder stöd och verktyg i den processen, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

- När nya tjänster kopplas på kan kunderna agera på marknadens prissignaler, sin produktion och snabbt styra sin användning mot när det är som mest gynnsamt, säger Johan Lindehag.

Framtidens smarta elnät kommunicerar med olika delar av energisystemet, tar in och analyserar data och möjliggör ett mer proaktivt arbetssätt i drift och övervakning. Det betyder färre och kortare strömavbrott för kunderna.

– Den ökade mängden data som vi får tillgång till genom de smarta mätarna kommer ge oss mycket bättre möjlighet att agera på informationen och därmed styra elnätet på ett smartare sätt. Systemen ger oss tidiga indikationer på var ett fel är på väg att uppstå redan innan det inträffat. Vår ambition är att fullt ut dra nytta av de möjligheter som den nya tekniken ger oss, förklarar Johan Lindehag.

Upphandlingarna är ett resultat av ett omfattande analysarbete inom Ellevio med syfte att skapa ett intressant förfrågningsunderlag för både marknaden och Ellevio. De lägger också grunden för att säkra kontrollen av strategiskt viktig information och Ellevios framtida utveckling som elnätsbolag.

– Vi har valt att separera upphandlingen i två delar. De smarta mätarna med direkt tillhörande system och tjänster utgör en del. Den andra delen omfattar implementation och inköp av system som hanterar informationen från mätarna. Vi är övertygade om att det är rätt väg att gå och hoppas på ett lika stort intresse från marknaden. Byggandet av smarta nät är en naturlig del i vårt arbete med att utveckla och rusta upp den svenska el-infrastrukturen, säger Johan Svensson, programledare på Ellevio.

Programmet inleds med upphandlingarna som blir offentliga idag. Planen är att skriva kontrakt under första kvartalet 2019 och att de första mätarna ska börja installeras hos kunderna under första halvan av 2020.

Annonseringen för prekvalificering sker i upphandlingsverktyget E-avrop med nummer:

UH-2018-47 och UH-2018-60

För ytterligare frågor kontakta gärna:

Ellevios pressjour 020-20 20 60 (tillgänglig dygnet runt)
Markus Tobé, presskontakt Ellevio, 070-875 89 47

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 930 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och OMERS Infrastructure. Läs mer på ellevio.se

Taggar:

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 941 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera

Media

Media