Ellevio framtidssäkrar elnätet i Bromma

Bromma växer i snabb takt och för att möta framtidens ökande elbehov pågår just nu en rejäl upprustning av elinfrastrukturen i området. Flera större elnätsstationer byggs om och nya kablar grävs ner. Totalt handlar det om satsningar på hundratals miljoner som förbättrar elleveransen för fler än 50 000 hushåll och företag.

Fördelningsstationen Lillsjö är ett välkänt landmärke för Brommaborna. Med sin mäktiga tegelfasad och tidstypiska detaljer har den sett till att hushållen i området fått el alltsedan den stod klar 1913. Då var den en av Stockholms första elnätsstationer. Nu skrivs ny historia när insidan ska moderniseras, samtidigt som byggnadens utsida varsamt bevaras.

- Utrustningen inne i stationen har nått slutet på sin livslängd och vi behöver öka kapaciteten i elnätet. Vi byter ut transformatorer och installerar nytt ställverk, säger projektledaren Lars Tornberg.

- Det är ett stort ansvar och ett omfattande arbete där vi måste se till både det byggnadstekniska och byggnadens stora historiska värde, säger Lars Tornberg.

Projektet i Lillsjö är bara ett i en lång rad viktiga projekt för att stärka elnätet i Bromma. Liknande arbete har startat i stationen Bromma och i höst påbörjas arbetet i Nockeby och Ängby. Samtidigt gräver Ellevio också ner nya regionnätskablar i området, bland annat mellan Bromma och Nockeby. Utöver det pågår en rad projekt i det lokala nätet, närmast kunderna. 40 nätstationer installeras, flera mil med kraftiga kablar grävs ner i marken och hundratals kabelskåp byts ut.

- Vi säkrar elnätet för framtiden, så att de som bor och arbetar i området kan använda el när de behöver. Vi får fler och fler elbilar som behöver laddas, nya typer av industrier växer fram och det byggs nya bostadsområden. Vi ser till att allt detta fungerar, säger Claes Forssman, ansvarig för regionnätsprojekten i Stockholm.

Fakta om projekten

Lillsjö

En fördelningsstation byggd 1913. I projektet ingår:

 • Byte av transformatorer
 • Installera nytt 11 kV-ställverk med hjälpsystem
 • Ett omfattande byggarbete för att säkerställa fastigheten byggnadstekniskt samt byggantikvariskt.
 • En investering på cirka 75 miljoner.
 • Arbetet startar i mars 2018 och pågår till och med december 2019.

Bromma

Stationen byggdes 1980. I projektet ingår:

 • Ett nytt 33 kV-ställverk
 • Ny kontrollanläggning
 • Upprustning av befintlig byggnad.
 • Investeringen är i storleksordningen 50 miljoner.
 • Projektet startade i januari och pågår till slutet av 2019.

Nockeby

Stationen byggdes 1988. I projektet ingår:

 • Att öka kapaciteten genom att sätta in ytterligare en 20 MVA-transformator
 • Byta ut kontrollanläggningen
 • Installera ett nytt 11kV ställverk.
 • Att bygga ut byggnaden för framtida behov.
 • Investeringen är i storleksordningen 30 miljoner.
 • Projektet startar hösten 2018 och pågår fram till slutet av 2019.

Ängby

Stationen Ängby är placerad i direkt anslutning till tunnelbanestationen Islandstorget. Projektet är en nybyggnation i direkt anslutning till den gamla fördelningsstationen. I projektet ingår:

 • En ny byggnad
 • Nytt 11 kV-ställverk med hjälp- och kontrollsystem
 • Renoveringar i den gamla byggnaden.
 • Projektkostnaden är cirka 50 miljoner kronor.

Projektet kommer att starta i augusti 2018  och pågå till  december 2019.

För ytterligare frågor kontakta gärna:

Ellevios pressjour 020-20 20 60 (tillgänglig dygnet runt)
Jonatan Björck, presschef Ellevio, 072-56 15 416

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 930 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och OMERS Infrastructure. Läs mer på ellevio.se

Taggar:

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 941 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera

Media

Media