Hack gav nya lösningar för en mer jämställd energibransch

Torsdagen den 3 maj samlades 30 studenter, näringslivsprofiler och nytänkare för att tillsammans skapa idéer och verktyg för att få fler kvinnor att utbilda sig till ingenjörer och arbeta inom energibranschen.

Hacket är ett initiativ från elnätsbolaget Ellevio som löpande arrangerar seminarier, evenemang och diskussioner kring hur fler kvinnor ska attraheras att söka sig till energibranschen. Resultatet presenterades framför en panel bestående av Philip Botström, ordförande för SSU, Ann-Carin Joelsson, projekt- och IT-chef på Ellevio, Maria Källström, skoldirektör Karlstads Kommun och Petter Falk från forskningsinstitutet Rise.

Idag är kvinnor underrepresenterade inom tekniska branscher, framförallt inom energi. En stor förklaring är den låga andelen kvinnor som söker sig till tekniska utbildningar. Detta är problematiskt eftersom teknik är, och blir, en allt större del av våra liv.

Under hacket i Karlstad samlades 30 personer uppdelade i 6 grupper för att generera lösningar till problemet. Efter ett hack som varade i tre timmar presenterade de sina idéer för en namnkunnig panel och en inbjuden publik. Idéerna som presenterades var bland andra en applikation för att bryta normer och ett nytt arbetsmarknadsprogram kallat Utbildningstriangeln.  

- Efter att ha lyssnat på alla presentationer känner jag mig inspirerad och hoppfull. Det kom fram så mycket bra idéer, som jag kommer att ta vidare i den nationella politiken. Jag hoppas att fler, från offentligt håll, utbildningsväsendet och näringslivet gör detsamma. Energi- och teknikbranschen är en framtidsbransch så det här är ett viktigt initiativ, säger Philip Botström, ordförande för SSU.

Stort intresse

Enligt Patrik Standfast, Creative Director på Karlstad Innovation Park, fanns det ett stort intresse för hacket. De hade svårt att välja bland alla kandidater som anmälde sig – vilket inte hör till vanligheterna.

- Det var väldigt inspirerande att lyfta blicken från det vi gör varje dag. Vi fick så mycket med oss som vi nu kan plocka in i vår verksamhet. Vi har en styrgrupp som arbetar med vårt jämställdhetsinitiativ Switch. De kommer att titta igenom alla idéer och se hur vi kan implementera dem i vår verksamhet, säger Anna-Carin Joelsson, projekt- och IT-chef på Ellevio.

De fem idéerna

Team 1. Utbildningstriangeln: Ett konkret jämställdhetsprogram i tre steg för att underlätta för vuxna att byta yrke. 
1. Internutbildning – tid för att prova på nya yrken på betald arbetstid två dagar i veckan. 
2. Mentorskap: låt de som vill få en kvinnlig mentor i verksamheten som kan guida och lära ut. 
3. Rum för innovation – erfarenhetsutbyte och innovationsseminarier för att kontinuerligt utvecklas.

Team 2. Nya namn på tekniska utbildningar 
Teknik är ett väldigt manligt kodat begrepp. För att få fler unga tjejer intresserade av att söka sig till tekniska utbildningar bör man byta namn på dem, så att de bättre stämmer in med vad man faktiskt utbildas till. Exempel kan vara: hållbarhetsdesign eller Innovationsprogrammet. De nya namnen bör spridas genom kvinnliga influensers samt utbildade och inspirerande studievägledare.

Team 3. En syftesdriven teknikdefinition 
Teknik är inte en sak. Genom att öka kopplingen mellan näringsliv, akademi och skola skapar vi en syftesdriven teknikdefinition. Siffror visar att kvinnor söker sig till yrken där man arbetar med människor. Genom att bevisa att man inom tekniska yrken jobbar med människor, och framförallt för människor, kan vi skapa en mer jämställd bransch.

Team 4.  Normbrytaren och appen Anonym. 
En VR-lösning och en applikation riktad till arbetsmarknaden för att krossa fördomar. Genom VR-lösningen Normbrytaren kan du själv bli medveten om dina fördomar och appen Anonym anonymiserar namn, födelsedata och kön. Allt för att skapa en schysstare rekryteringsmarknad.

Team 5. En jämställdhetsexplosion 
Skapa en uppsökande verksamhet där företag som arbetar i branschen löpande träffar elever på högstadiet och gymnasiet för att genom en explosiv mötesplats förändra bilden av de tekniska yrkena. För att bryta normer och driva attitydförändringar måste man både genomföra regelbundna punktinsatser och samtidigt arbeta långsiktigt. Allt för att få till en jämställdhetsexplosion.

För ytterligare information, kontakta:

Jonatan Björck, pressansvarig Ellevio 
Mobil: 072-56 15 416
E-post: jonatan.bjorck@ellevio.se

Anna-Karin Frykstedt, samhällsanalytiker och projektledare Karlstad Innovation Park 
Mobil: 070-277 55 64
E-post: anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se

Om Ellevio Switch

Varför är det fortfarande mest män inom tekniska yrken? En jämnare könsfördelning och en mer jämställd energibransch är inte bara bra för återväxten och utvecklingen, det är också viktigt för samhället. Det borde vara självklart, men vad står i vägen? Handlar det om avsaknad av förebilder? Handlar det om brist på självförtroende? Eller kan det helt enkelt bero på att tekniska yrken och arbetsplatser inte upplevs som tillräckligt attraktiva?

För att få nya perspektiv på jämställdhetsfrågor har vi därför startat Switch – ett jämställdhetsinitiativ. Läs mer på www.ellevio.se/switch

Om Karlstad Innovation Park

Karlstad Innovation Park är en plattform och community för människor, företag och organisationer som vill driva utveckling och innovation. Vi utgår från att människor agerar utifrån sammanhang och påverkas av dem vi möter. Därför driver vi förändring genom att jobba nätverksbaserat med co-creationmetoder för ny kunskap som i sin tur ger nya handlingar.

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 930 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och OMERS Infrastructure. Läs mer på ellevio.se

Taggar:

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 941 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera

Media

Media