Historisk miljardsatsning av Ellevio i Värmland

Elnätsföretaget Ellevio inleder nu sin största satsning någonsin på elnätet i Värmland. Fram till 2019 investerar företaget cirka 1 miljard på att vädersäkra, modernisera och öka kapaciteten i de värmländska näten.
- Vi tar ansvar för att dagens, morgondagens och framtidens värmlänningar har en trygg elförsörjning, säger Anders Öberg, ansvarig för lokalnätet på landsbygden.

Ellevio lanserar nu sitt största investeringsprogram någonsin, med satsningar på cirka 9 miljarder fram till 2019. I Värmland handlar det om projekt för cirka 1 miljard. Ellevio har 105 000 kunder i Värmland, varav merparten bor utanför de större tätorterna. Det är relativt långt mellan kunderna och på många ställen är elnätet exponerat när det blåser hårt. Därför kommer vi nu öka takten rejält för att vädersäkra elnätet.

- Det är en väldigt spännande resa vi har framför oss. Nu bygger vi framtidens elnät, så att de som bor och arbetar i Värmland kan ha ett tryggt elnät även framöver, säger Ellevios Anders Öberg.

- Jag kan se att de satsningar vi har gjort sedan stormen Gudrun för elva år sedan har gett resultat, stora delar av vårt elnät klarar av mycket hårdare väder idag än det gjorde då. Men vi är långt ifrån klara. Med de satsningar vi nu gör kommer än färre kunder att behöva drabbas av strömavbrott.

- Alla har rätt till ett bra elnät, oavsett var i landet du bor, säger Anders Öberg.

En viktig del av satsningen är också Ellevios roll som arbetsgivare och sysselsättare.

- Vi är ungefär 150 anställda i Värmland idag, men under den kommande fyraårsperioden kommer vi sysselsätta totalt ungefär det dubbla, när vi räknar våra entreprenörer och deras underentreprenörer. Vi är en viktig del av det värmländska näringslivet, säger Anders Öberg.

I satsningen ingår bland annat att:

 • Byta ut delar av det regionnät som fungerar som en stor pulsåder och förser Värmland med el. Just nu förbereder vi för att bygga om en stor ledning mellan Munkfors och Kil. En annan stor ledning som ska byggas om är den mellan Forshult och Filipstad. Regionnätet är också viktigt för att kunna fortsätta utbyggnaden av vindkraft i elnäten.
 • Modernisera och byta ut stora stationer som är viktiga knutpunkter i elnätet. Ett viktigt arbete för att kunderna ska ha så få och korta strömavbrott som möjligt. Bland annat har vi ett jätteprojekt i Kil på cirka 100 miljoner och lite mindre projekt på 20-30 miljoner i Brattmon, Skattkärr och Karlskoga.
 • Fortsätta vädersäkra låg- och mellanspänningsnätet. Som exempel kan nämnas stora projekt i:
  - Kållerud och Odenstad-Björnöfjället, väster om Grums
  - Häljeboda-Ladåsen och Tvällen, nordost om Charlottenberg
  - Letafors och Lillberget-Bjurberget & Kindsjön, väster om Sysslebäck
  - Lillskogshöjden-Hanstorp, ett par mil norr om Torsby.

För ytterligare frågor kontakta gärna:
Jonatan Björck, pressansvarig Ellevio, 072-56 15 416

Anders Öberg, ansvarig för lokalnätet på landsbygden, 072-52 58 260 

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt drygt 2000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, pensions- och försäkringsbolaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer om oss på ellevio.se eller följ oss på Facebook eller Twitter.

Taggar:

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar