Sören Mellstig ny styrelseordförande för Ellevio

Sören Mellstig har utsetts till styrelseordförande för Ellevio, ett av Sveriges största elnätsföretag som distributerar el till 908 000 kunder i Mellansverige, på västkusten och i Stockholmsområdet.

Sören Mellstig var tidigare vd och koncernchef för Gambro samt innan dess finanschef och vice vd för Incentive. Han har varit styrelseordförande för Apoteket Hjärtat och är idag styrelseordförande för bland annat Textilia och industrikoncernen Trelleborg.

-
Vi är glada att kunna hälsa Sören Mellstig välkommen som styrelseordförande för Ellevio. Vi har ett långsiktigt perspektiv på vårt ägande och ser att Sören, med sin bakgrund och erfarenhet från det svenska och internationella näringslivet kan bidra starkt till Ellevios resa framåt, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef för Folksam och styrelseledamot i Ellevio.

Det var kombinationen av bransch och företag som fångade Mellstigs intresse.

-
Energibranschen i Sverige och Europa är inne i en period av förändringar. En allt högre andel förnyelsebar elproduktion ska balanseras med kundernas, såväl hushåll, mindre företag och industrins behov av en pålitlig elförsörjning. Distributionsnätens nyckelroll i energisystemet blir allt tydligare och Ellevio är med starka ägare väl positionerade för att utveckla elnäten på det sätt som behövs, säger Sören Mellstig, styrelseordförande för Ellevio.

-
Ellevio ansvarar för en kritisk infrastruktur som fyller en grundläggande funktion i vårt samhälle. Företaget storsatsar framöver för att kunna möta sina kunders förväntningar på en trygg och hållbar elleverans och god kundservice både nu och i framtiden. Det är ett långsiktigt åtagande man gör, som möjliggörs av de nya ägarnas lika långsiktiga perspektiv. Sammantaget är det här helt enkelt ett mycket spännande uppdrag och det var därför jag tackade ja, fortsätter Mellstig.

Ellevio äger, driftar och utvecklar 71 000 km lokala och regionala elnät och distribuerar el till 908,000 hushåll och företag i Mellansverige, på västkusten och i Stockholmsområdet. Företaget ägs sedan den 1 juni i år av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och Borealis Infrastructure som investerar i infrastruktur för en av Kanadas största pensionsförvaltare.

Med de nya ägarna på plats har Ellevio inlett en av de största satsningarna någonsin i företagets hundraåriga historia. Under de kommande åren ökar Ellevio sina investeringar, från årets nivå på cirka 1,6 miljarder upp till cirka 3 miljarder kronor per år. Satsningarna handlar framför allt om att öka kapaciteten och förnya elnätet i Stockholmsområdet och fortsätta vädersäkra nätet på landsbygden. Det görs med målet att möta kunders ökade förväntningar på leveranssäkerhet och politiska mål för ett hållbart samhälle.


För mer information, kontakta gärna:
Anna Lidberg, kommunikationschef Ellevio, 070-215 96 26
Jonatan Björck, pressansvarig Ellevio, 072-56 15 416

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 2000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden (20%), det kundägda företaget Folksam (17,5%) som erbjuder försäkringar och pensionssparande, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden (12,5%) och kanadensiska Borealis Infrastructure Management (50%) som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer om oss på ellevio.se eller följ oss på Facebook eller Twitter.

Taggar:

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 941 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera