Strömavbrott i södra Stockholm idag

På förmiddagen idag inträffade ett större strömavbrott i södra Stockholm i samband med en pågående ombyggnation i ställverket i Örby. I samband med ombyggnationen skapade ett nedfallande betongblock vibrationer i stationen. Med anledning av detta kopplade skyddsutrustningen i ställverket bort hela ställverket, som en säkerhetsåtgärd - precis som det ska. I normala fall har vi tre matningar till och från det här ställverket, som var och en klarar hela elförsörjningen till området den här tiden på året, men eftersom ombyggnationen pågår hade vi just nu ingen reservmatning och därför blev så många kunder berörda. Efter kontroll har det visat sig att inga skador uppstått i ställverket och vi har kunnat koppla tillbaka strömmen. Strömavbrottet pågick 1,5 timma för de kunder som hade längst strömavbrott.

-          Vi har många stora ombyggnationsarbeten på gång i Stockholmsområdet just nu och kommer att ha det en längre tid. Det här innebär en ökad risk för strömavbrott. Inför den här typen av arbete gör vi noggrann riskanalys och planering för att minimera konsekvenserna, men det går inte att helt ta bort risken för strömavbrott. Ombyggnationerna hänger ihop med vårt stora förnyelseprogram i Stockholm. Fram till och med 2019 investerar Ellevio cirka 5 miljarder i Stockholm för att de som bor och arbetar i Stockholm ska ha ett tryggt elnät även i framtiden. Stockholm växer enormt snabbt, en utveckling vi måste hänga med i genom att bygga nytt, bygga ut och öka kapaciteten i elnätet i samma takt, säger Kenneth Johansson, ansvarig för regionnätet i Stockholm.

För mer information kontakta gärna

Thomas Kult, kommunikationsansvarig, tfn 070-344 54 76

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 910 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Hösten 2015 inledde Ellevio sitt största investeringsprogram någonsin för att möta nuvarande och framtida krav och förväntningar på elnätet. 2016-2019 ska företaget investera över nio miljarder kronor i ett modernare, mer vädersäkert och kapacitetsmässigt starkare elnät för kunderna.

Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av  Tredje AP-fonden, Folksam,  Första AP-fonden och Borealis Infrastructure Management. Läs mer om oss på ellevio.se eller följ oss på Facebook eller Twitter.

Taggar:

Om oss

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 941 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster.Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på ellevio.se

Prenumerera