Ellos rustar för framtiden och effektiviserar

Ellos Group som är nordens ledande e-handlare inom mode och heminredning med en omsättning på ca 2,4 miljarder kronor har påbörjat ett arbete med att förstärka och utveckla sin ledande position. Ett första viktigt steg är att minska mängden kataloger till förmån för ökat fokus online. En direkt konsekvens av den nya strategin är lägre volymer och därmed en reducering av personalstyrkan.


Den nu påbörjade effektiviseringen omfattar cirka 60 medarbetare verksamma inom logistik och kundcenter. Förhandling med facken har inletts. Ambitionen är att huvuddelen av personalminskningen kan hanteras genom naturliga avgångar samt erbjudande om avgångspension. Neddragningarna förväntas att vara genomförda till årsskiftet.

”Ellos är både stabilt och lönsamt. På kort sikt minskar vi olönsam marknadsbearbetning vilket beräknas minska volymerna och därmed personalstyrkan. I takt med att vi ställer om mot mer online skapas bättre förutsättningar för tillväxt framöver. Våra kunder gör redan idag nästan alla sina köp på nätet och då är det naturligt att vi även balanserar om vår kommunikation med mindre papper och mer online”, säger Hans Ohlsson, Vd Ellos Group

Neddragningen ska ses i ljuset av att Ellos redan omvandlat sin försäljningskanal från postorder till e-handel. Idag kommer nästan alla intäkter från näthandel medan kostnaden för kommunikation och marknadsföring till största del läggs på papper och kataloger.

Förutom att minska beroendet av kostsamma trycksaker pågår också ett arbete med att utveckla Ellos varumärke för att fler kunder ska göra ett mer aktivt val av Ellos, vilket kommer att generera tillväxt och högre lönsamhet.

För mer information vänligen kontakta:
Johnny Eriksson - personalchef
033-16 00 00

www.ellos.se

Ellos Group är Nordens ledande e-handelsaktör med varumärkena Ellos och Jotex. Med lång tradition av distanshandel förser Ellos Group varje år miljontals kunder med attraktiva erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen.  Ellos Group – med huvudkontor i Borås – är verksamt i samtliga nordiska länder samt Ryssland. Företaget har ca 1000 anställda och en omsättning 2012 på 2,4 miljarder SEK. Ellos Groups huvudägare är Nordic Capital Fund VII och Paul Frankenius med Happyland Holding som medinvesterare samt Anders Halvarsson, tidigare Vd och grundare av NetOnNet som styrelseordförande.

Prenumerera