Redcats Nordic utvidgar försäkringsverksamheten: Ny försäkring lanseras tillsammans med ACE

Som tillägg till befintligt försäkringsutbud lanserar Redcats Nordic cancerförsäkringen Redcats Hon & Han. Försäkringen, som omfattar några av de vanligaste gynekologiska cancerdiagnoserna, innebär att den drabbade får ett engångsbelopp på 130 000 kronor samt ersättning för sjukhusvård. Detta innebär en maximal ersättning ända upp till 230 000 kronor.

”Vi ser försäkringar som ett naturligt erbjudande till våra kunder. Den här typen av försäkringar utgör ett inkomstskydd som innebär ekonomisk trygghet för den som drabbas”, säger Françoise Dévé, vd Redcats Nordic.

Varje år insjuknar närmare 50 000 svenskar i olika former av cancer. Med dagens forskning och behandlingsmetoder är prognoserna goda – utsikterna att bli frisk har ökat kraftigt under de senaste 30 åren. Däremot innebär en diagnos nästan alltid ett ekonomiskt avbräck för den som drabbas. Med försäkringen utfaller ett engångsbelopp samt ersättning i upp till hundra dagar för sjukhusvård. Cancerförsäkringarna erbjuds i två versioner: en för kvinnor som täcker bröst- och underlivscancer och en för män som omfattar bl a prostatacancer.

Fakta Redcats Hon & Han
• Kan tecknas av kvinnor och män mellan 18 till 59 år
• Försäkringen är giltig till och med 64 års ålder.
- För kvinnliga försäkrade utgår ersättning för cancer i bröstkörtel, yttre könsorgan, vagina,
livmodershals, livmoder, äggstock eller äggledare.
- För manliga försäkrade utgår ersättning för cancer i bröstkörtel, penis, prostata eller
testikel.
• Kräver endast förenklad hälsodeklaration
• Ersättningen används som man själv vill och består av ett engångsbelopp på 130 000 kronor samt
1 000 kronor per dag i upp till 100 dagar för sjukhusvård (totalt upp till 230 000 kronor)
• Försäkringsgivare är ACE European Group
• Redcats Nordic agerar som anknuten försäkringsförmedlare på uppdrag av ACE European Group

För ytterligare information, kontakta:

Françoise Dévé Bror Sandås
VD, Redcats Nordic VD, ACE European Group Nordic
Telefon: 033-16 08 05 Telefon 08-692 54 00

www.ellos.se www.newsroom.cision.com www.redcats.com

Prenumerera