Framtiden hänger på cirkulär ekonomi och kretslopp

Elmia Avfall & Återvinning:  Cirkulär ekonomi och ett så gott som sopfritt kretslopp är en förutsättning för vår framtid. Allt fler företag och länder börjar få upp ögonen för att världens lättillgängliga råvaror är på väg att ta slut och att vi alla måste lära oss att leva så att det inte sker. På Elmia Avfall & Återvinning handlar mycket om cirkulär ekonomi och designkonceptet Cradle to Cradle – att inte påverka miljön alls.

– Man kan säga att ”köpfesten är slut”, vår ständiga konsumtion av nyproducerat och en livsstil med linjär ekonomi – att producera, konsumera och kasta. Moder Jord klarar helt enkelt inte mer av det, säger Henrik Samuelsson, reklamchef på Ragn-Sells AB.

Cirka två miljarder människor räknas till den konsumerande medelklassen i dag, de som enligt ekonomiska beräkningar har en daglig konsumtion mellan 10 och 100 amerikanska dollar. Den gruppen kommer enligt OECD:s beräkning att växa till att omfatta 4,9 miljarder människor 2030, mer än dubbelt så många som i dag.

– Det är ett hisnande perspektiv och vi är där supersnart. Det är en otroligt stor utmaning, men det handlar samtidigt också om möjligheter, alla nya smarta lösningar som måste tas fram i allt från produktion och design till hur man tillsammans med producenterna får materialet tillbaka till produktionsledet igen. Här har vi som en god samarbetspartner en mycket viktig roll i kedjan, säger Henrik Samuelsson.

Ragn-Sells, Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö, är långt fram i utvecklingen och håller på Elmia Avfall & Återvinning föredraget ”Cirkulär Ekonomi – Utmaningar och möjligheter”. Ragn-Sells AB är ett av få svenska företag och det första återvinningsföretaget som är med i det globala nätverket The Cirkular Economy 100, som bildats för att påskynda samhällsutveckligen.

Ökat mål i Europa

EU-kommissionens paket om cirkulär ekonomi presenterades i somras och behandlas i höst i Europaparlamentet och EU:s ministerråd. Kommissionen vill bland annat öka målet för återanvändning och återvinning av kommunalt avfall till 70 procent och materialåtervinningen av förpackningar till 80 procent till år 2030. Miljödepartementet har remitterat EU:s förslag till lagstiftning till berörda aktörer, till exempel alla svenska kommuner. 

Ronneby har som första svenska kommun valt att satsa på Cradle to Cradle, och konsultbolaget COWI har fått i uppdrag att utföra en analys av regionens potential. Arbetet påbörjades förra året och görs genom intervjuer med lokala och regionala företag. Målet är att identifiera potentialen hos varje företaget, hur de ska kunna ta till sig och ha nytta av Cradle to Cradle-konceptet. Ett delmål är att identifiera grupper av företag som skulle kunna samarbeta kring exempelvis i materialförsörjning och återvinning av resurser.

– Den inventering som Ronneby nu gör är den första i sitt slag och ett viktigt steg i omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det är väldigt spännande att få arbeta med dem, säger Jens Thulin, hållbarhetsstrateg på COWI.

Global rörelse

Bakom begreppet Cradle to Cradle står den amerikanske arkitekten William McDonough och den tyske kemisten och före detta Greenpeaceaktivisten Michael Braungart. Deras bok ”Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things”, som kom för drygt tio år sedan, blev startskott och inspiration till en global rörelse. Filosofin handlar om att minimera all miljöpåverkan, inte bara förstöra miljön lite mindre, utan att inte påverka den alls.

Den banbrytande designstrategin går ut på att alla produkter när de har använts klart ska kunna plockas isär och återanvändas som råvaror i nya produkter, ett sätt att härma naturens egen livscykel. Konceptet kan appliceras på allt från telefoner till bilar och bostäder.

– Att ändra ett beteende för både konsumenten och producenten mot ett samhälle där vi tänker i banorna för cirkulär ekonomi är en stor utmaning. En utmaning som passar otroligt bra att lyfta i samband med mässan. Vi hoppas kunna sprida kunskap och väcka tankar och diskussioner om ämnet genom seminarier och möten med flera av våra utställare som på ett eller annat sätt redan har börjat tänka i de här banorna. Att Ronneby kommun tillsammans med COWI redan är i full gång är fantastiskt och något jag hoppas smittar av sig, säger Tanja Lundberg, projektledare för Elmia Avfall & Återvinning.

www.elmia.se/avfall-atervinning

Kontakt:

Tanja Lundberg, projektledare, +46 76 548 60 33, tanja.lundberg@elmia.se

Veronika Albert, presservice, +46 36 15 22 34, veronika.albert@elmia.se

En miljövänlig treklöver – Mötesplatsen för det hållbara samhället 

30 september – 2 oktober, Elmia, Jönköping

Elmia Avfall & Återvinning är mötesplatsen för avfallshanteringens olika aktörer. En renodlad fackmässa som ger besökarna en nödvändig översiktsbild av en bransch som hela tiden växer i betydelse. Nu arrangeras Elmia Avfall & Återvinning parallellt med både VA-mässan och Fjärrvärmemässan, 30 september – 2 oktober 2014. Tillsammans bildar dessa tre sektorer en stor och viktig mötesplats för kommunal infrastruktur, industri och hållbar samhällsbyggnad. Det är ett nytt grepp och en stor satsning i samarbete med flertalet viktiga branschföreningar i dessa sektorer.

Taggar:

Om oss

En miljövänlig treklöver i Jönköping Elmia Avfall & Återvinning är mötesplatsen för avfallshanteringens olika aktörer. En renodlad fackmässa med demoytor både inom- och utomhus som ger besökarna en nödvändig översiktsbild av en bransch som hela tiden växer i betydelse. Nu arrangeras Elmia Avfall & Återvinning parallellt med både VA-mässan och Fjärrvärmemässan, 30 september – 2 oktober 2014 i Jönköping. Tillsammans bildar dessa tre sektorer en stor och viktig mötesplats för kommunal infrastruktur, industri och hållbar samhällsbyggnad. Det är ett nytt grepp och en stor satsning i samarbete med flertalet viktiga branschföreningar i dessa sektorer.www.elmia.se/avfall