Så blir det lönsamt att sortera - Konferens om hushållsnära avfallshantering

 

 

– Enligt min uppfattning behövs differentierade taxor. Den som sköter sig ska få sänkta kostnader, medan den som lämnar in osorterade sopor får betala mer, säger Peter Johansson vid konsultföretaget Svensk Avfallsrådgivning, en av föreläsarna på konferensen.
Enligt honom finns förutsättningarna på plats. Ju renare fraktioner konsumenter och företag lämnar ifrån sig, desto högre värde får avfallet.
– Vi arbetar med företag, men drivkrafterna är samma för alla, oavsett om man har ett kärl eller åtta containrar för avfallet, säger han.

Tjänar på sortering

Det finns exempel från industrin där avfallet redan blivit en intäkt istället för en kostnad.
– Om det finns metallskrot med i bilden så finansierar det ofta kostnaden för sortering och övrigt avfall. I vissa fall blir resultatet en nettointäkt, säger Ludvig Hydén, marknadschef på Sita som arbetar med insamling och återvinning.
Motsvarande resultat går att uppnå med andra materialslag, men då krävs väl fungerande sortering. Inte minst för att olika typer av avfall ska kunna återvinnas på ett optimalt sätt. Redan idag återvinns merparten av avfallet på något sätt.
– I vår verksamhet är återvinningsgraden 94 procent, som energi eller återvunnet material, säger Ludvig Hydén.
 

Bra och dåliga exempel

Nu är utmaningen att återvinna varje materialslag på optimalt sätt, t ex genom att inte elda upp det som är lönsamt att återvinna. Och då kommer de ekonomiska incitamenten in i bilden.
– Det är viktigt att vi minskar hushållsavfallet. Men idag står besparingen mätt i kronor inte i proportion till minskningen i avfallsmängd, säger Per Holm, föreläsare på konferensen och ordförande i Nils Holgerssongruppen.
Bakom Nils Holgerssongruppen står SABO, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Fastighetsägarna Sverige. Gruppen gör årliga undersökningar av vad bl a hushållsavfallshämtningen kostar för flerbostadshus i hela landet.
– Det finns bra och dåliga exempel, säger Per Holm som berättar mer på konferensen.
 Konferensen hålls under första dagen av mässan Elmia Waste & Recycling som pågår mellan den 20 och 22 september. På plats finns renhållningsbranschens ledande aktörer, med utrustning och tjänster för att återvinningen ska bli mer effektiv och framför allt lönsam så att kretsloppet fungerar.

www.elmia.se/waste-recycling

Kontakt

Per Jonsson, projektledare Elmia Waste & Recycling
Tel. direkt: 036-15 21 93
Mail: per.jonsson@elmia.se

Goda utsikter för fyrdubbel effekt: Fyra mässor, en mötesplats

Nu gör vi en kraftsamling – i anslutning till Elmia Waste & Recycling arrangeras också mässorna Elmia Fastighet, Fjärrvärmemässan samt Elmia Park & Golf. Alla fyra mässorna är starka och välkända varumärken i sina branscher och när de nu arrangeras parallellt på samma område skapas en tydligare helhetsbild som gör det lättare för både utställare och besökare att hitta rätt.
Framtidens vinnare är återvinnare. Nordens ledande mässa för återvinning och avfallshantering flyttar fram positionerna genom detta samarbete. 20 000 intresserade inköpare, entreprenörer och beslutsfattare med köpkraft samlas i Jönköping i september 2011 för att se det senaste i fyra spännande branscher.

www.elmia.se/waste-recycling

Taggar:

Om oss

En miljövänlig treklöver i Jönköping Elmia Avfall & Återvinning är mötesplatsen för avfallshanteringens olika aktörer. En renodlad fackmässa med demoytor både inom- och utomhus som ger besökarna en nödvändig översiktsbild av en bransch som hela tiden växer i betydelse. Nu arrangeras Elmia Avfall & Återvinning parallellt med både VA-mässan och Fjärrvärmemässan, 30 september – 2 oktober 2014 i Jönköping. Tillsammans bildar dessa tre sektorer en stor och viktig mötesplats för kommunal infrastruktur, industri och hållbar samhällsbyggnad. Det är ett nytt grepp och en stor satsning i samarbete med flertalet viktiga branschföreningar i dessa sektorer.www.elmia.se/avfall

Media

Media

Dokument & länkar