Energirådgivarna + Elmia Fastighet = sant

Föreningen Energirådgivarna lägger sin kongress i anslutning till Elmias fastighetsmässa i höst. Temat för båda arrangemangen är energieffektivisering.

– För oss är det fantastiskt att få möta beslutsfattare och utförare på ett och samma ställe, säger Birgitta Govén som är nyinvald i Energirådgivarnas styrelse.

Energirådgivarna ser flera fördelar med att lägga sin kongress i höst i anslutning till Elmia Fastighet.

– Temat för vår kongress är energieffektivisering vid ombyggnad, ett brännhett ämne med tanke på alla miljonprogramsfastigheter producerade på 1960-talet som står inför stora renoveringar, säger Birgitta Govén, energi- och klimatrådgivare i Stockholms stad och ny i styrelsen.

Många kommunala och privata fastighetsägare ligger i startgroparna för att börja med större renoveringar.

– Det är viktigt att vi är med och påverkar så att de samtidigt energieffektiviserar. Självklar vill hantverkare och ägare göra rätt saker men man vet inte riktigt hur man ska ta sig an problemen och var man börjar, säger Birgitta Govén.

En av Energirådgivarnas uppgifter är att anordna utbildningar inom ämnet energi och miljö. I samband med kongressen kommer föreningen att ha intressanta föreläsningar och paneldebatter om det senaste på området.

Att föreningen valde att förlägga kongressen till Elmia beror i första hand på att mässans besökare och utställare är den målgrupp Energirådgivarna vill nå. Ett bra samarbete under mässan 2009 påverkade också valet. Första mässdagen anordnas en rekryteringsdag, vilket Birgitta Govén ser som lite extra grädde på moset.

– Det är jätteviktigt att studenter på väg ut i arbetslivet får upp ögonen för energifrågorna, säger hon.

Energirådgivarna

Föreningen har idag cirka 400 medlemmar, de flesta representerar kommuner, energibolag eller konsultföretag med verksamhet inom energi- och miljöfrågor. Energirådgivarnas mål är att energianvändning ska ske till minsta möjliga miljöpåverkan. Detta kan uppnås genom effektivare energianvändning och miljöanpassade energilösningar där förnybara energikällor används. Läs mera på www.energiradgivarna.com

Elmia Fastighet, 20-22 september 2011, Nordens största fastighetsmässa.

Bild för fri publicering bifogas på Birgitta Govén.

Kontakta Henrik Landén, tel 036-15 22 57, henrik.landen@elmia.se, för ytterligare information.

Elmia AB, Box 6066, 550 06 Jönköping, tel 036-15 20 00, fax 036-16 46 92, www.elmia.se, info@elmia.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar