Kostnadseffektivitet och hög produktivitet bakom framgången för Skandinaviens största formblåsare

Svenska leverantörsföretag kännetecknas av hög automationsgrad och välutvecklade, intelligenta industriprocesser. Det innebär hög kvalitet och hög leveranssäkerhet.

Detta gör dem mycket konkurrenskraftiga på världsmarknaden när allt vägs samman i ”landed costs”, enligt branschorganisationen FKG:s analys.   

I FKG:s svenska samlingsmonter på lastbilsmässan IAA i Hannover deltar BlowtechGroup i Sverige. De satsar hårt på att ytterligare stärka sin position som Skandinaviens största formblåsare till fordonsindustrin. Detta genom att investera i marknadens modernaste produktionsteknik.

Målet är noll fel på produkterna, vilket gynnar Blowtechs OEM-kunder som Volvo, Scania och Renault.

– De får bättre kvalitet och lägre kostnader. Vi har strategin att investera i allt mer intelligenta processer för att direkt få ut produkter med noll fel.

– Med det avser vi automatisering fullt ut, alltså att både materialhantering, bearbetning och kvalitetskontroll är helautomatisk, säger Klas Jansson, ägare och teknisk chef på BlowtechGroup.

Företaget har investerat tre miljoner EURO under 2014 för att köpa in och utveckla en teknologi som ger högsta kvalitet. Kunderna har satsat lika mycket i form av verktyg.

Resultatet är inga störningar i processerna och avsevärt förbättrad kostnadseffektivitet.

Men det är en utmaning!

Det är inte så lätt att uppnå eftersom formblåsning är en svävande process i betydelsen att variationerna hos plasten är svåra att kalkylera. Maskinerna måste därför kunna sortera bort avvikande detaljer så tidigt som möjligt och därför säkrar de hela tiden att ett moment blivit utfört, annars går detaljen inte vidare.

De nya maskinerna tyglar helt enkelt variationerna i plastmaterialet,

– Jag brukar uttrycka mig som att formsprutning är vetenskap och att formblåsning är konst, säger Klas Jansson.

De intelligenta formblåsningsprocesserna betyder att alla de färdiga komponenterna redan är exempelvis tryckprovade och vägda när maskinerna spottar ut dem. 

För tillfället har företaget 34 maskiner för formblåsning och cirka 20 robotar för annan hantering. Investeringarna inom automation och intelligenta industriprocsser lönar sig, det framgår av orderboken.

En helt ny automatiserad produktionscell för luftkanaler står precis färdig i fabriken.

Blowtechs största produktion för Europamarknaden är detaljer för olika slags luftdistribution hos lastvagnar.

BlowtechGroup är en av femton företag som ställer ut i den skandinaviska paviljongen arrangerad av FKG på IAA i Hannover 24 september–2 oktober.

FKG - Fordonskomponentgruppen

VD: Fredrik Sidahl
fredrik.sidahl@fkg.se
+46 706 80 59 53 

www.fkg.se

Taggar:

Om oss

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa. Mässan arrangeras sedan 1975. Här samlas årligen 1 200 utställare från cirka 30 länder och närmare 15 000 besökare.En av mässans styrkor är dess renodling. Här ges bara plats för underleverantörer till tillverkningsindustrin. Det har gjort mässan synnerligen träffsäker för såväl besökare och utställare. Välkommen till Elmia Subcontractor 11-14 november 2014

Media

Media