Svensk innovationskraft bakom nytt koncept för produktutveckling

Det svenska lättviktsprojektet SåNätt är ett intressant exempel på nya former för samverkan och innovationskraft mellan leverantörer, akademi och OEM. Genom att tänka fritt, likt inom flygindustrin, skapades viktreducerande (WRED) lösningar som innebar en samlad viktreduktion på 43 procent på en personbil motsvarande Volvo S60.

I FKG:s svenska samlingsmonter under lastbilsmässan IAA i Hannover redovisas delar av SåNätt-projektets FoU-resultat. Det är ett tydligt exempel på hur allt mer utvecklingsarbete kommer att ske i leverantörsledet. Den Europeiska branschorganisationen Clepa har till och med gått ut och sagt att 2/3 av bilarnas utvecklingskostnader kommer att ligga i leverantörsledet 2020. SåNätt-projektet motsäger inte det.

Kompetenta leverantörer ger således kompetenta OEM, och tvärtom.

Sammantaget ska också nämnas att Sverige, som enskild nation, är ledande inom EU avseende innovationskraft och enligt OECD ligger i topp avseende antalet patent per capita.

SåNätt är resultatet av 2,5 års forsknings- och utvecklingssamarbete mellan 30 leverantörer till fordonsindustrin, Volvo Cars, Fordonskomponentgruppen, sex akademier, och teknikparken Innovatum i Trollhättan.

– Det unika i WRED-projektet var egentligen inte att vi lyckades få fram ett bra konkret resultat i form av olika subsystem, utan att så många inblandade kunde arbeta så tätt tillsammans på ett helt nytt sätt, säger Peter Bryntesson, projektledare från leverantörsorganisationen FKG. 

Den framgångsrika utvecklingsmetodiken, som påminner om flygindustrins utvecklingsprocess, står Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg för. Den är unik såtillvida att den inte liknar fordonsindustrins gängse arbetssätt, att slutresultatet ska passa in i befintliga produktionsenheter – utan den bryter mot inarbetade konventioner.

Det vill säga går utanför den vanliga, invanda lådan.

– Därmed lyckades vi utveckla bilens olika system snabbare och bättre än normalt, och till och med nå ett högre mål än det uppsatta, säger Bryntesson.

Fokus i projektet ligger på funktioner och egenskaper som är viktiga för slutkunden. Dessa bröts ner i mindre bitar och viktades relativt varandra: egenskap-egenskap, funktion-egenskap, funktion-funktion. Därefter har man försökt skapa nya komponenter och system som vardera stod för flera funktioner. Exempelvis fick en bladfjäder ersätta fyra chassi-detaljer: subframe, kontrollarm, fjäder, krängningshämmare. Därmed kunde flera dyra artiklar ersättas av endast en, vilket sparade vikt och pengar.

SåNätt-projektet är en av utställarna i den skandinaviska paviljongen arrangerad av FKG på IAA i Hannover 24 september–2 oktober.

Fotnot: De framtagna subsystemen genomgick inte alla tester eftersom de ingick i ett forskningsprojekt, men de viktigaste proven gjordes och resultaten var lika bra eller bättre som för en referensbil.

FKG - Fordonskomponentgruppen

VD: Fredrik Sidahl
fredrik.sidahl@fkg.se
+46 706 80 59 53 

www.fkg.se

Taggar:

Om oss

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa. Mässan arrangeras sedan 1975. Här samlas årligen 1 200 utställare från cirka 30 länder och närmare 15 000 besökare.En av mässans styrkor är dess renodling. Här ges bara plats för underleverantörer till tillverkningsindustrin. Det har gjort mässan synnerligen träffsäker för såväl besökare och utställare. Välkommen till Elmia Subcontractor 11-14 november 2014

Media

Media