Brasilien starkt växande som skogsbruksland

Brasilien är ett av världens bäst lämpade länder för skogsbruk med en mycket snabbt växande produktion. Klimat, temperatur och nederbörd är närmast en garanti för utvecklingen av landets kommersiella plantageskogsbruk. Experterna räknar också med att cellulosaproduktionen kommer att fördubblas de kommande åren tack vare de investeringar som många stora företag har gjort i Brasilien.

– Plantagernas eukalyptus blir slutavverkningsbar på sex till åtta år. Det ger förstås en annan typ av skogsbruk än i Norden men många nordiska företag har etablerat sig i Brasilien, säger Rafael Malinovksi, projektledare för Expoforest, den stora skogsmässan i Brasilien 21-23 maj 2014.

Den brasilianska regeringen satsar mycket på återbeskogning och räknar med att landet ska ha en fördubblad areal av planterade skogsområden år 2020. Siffran är i dag 6,7 miljoner hektar, varav drygt tre fjärdedelar (77 procent) är eukalyptusplantage och resten (23 procent) är tallplanteringar.

Trädsorternas snabba växt- och avverkningscykel ger en mycket god avkastning för papper och pappersmassa. Den genomsnittliga avkastningen från eukalyptusodlingar var 39,4 m³ per hektar 2006 och nådde 40,7 m³ per hektar 2012. Den genomsnittliga produktionen i tall- och teakodlingar har också ökat.

Investeringarna har ökat mycket kraftigt i Brasilien och stora moderniseringar har också skett i avverkningsarbetet de senaste åren.

Den internationella skogsmaskinstillverkaren Komatsu Forest AB har haft verksamhet och fabrik i Brasilien sedan 1989. Under åren har Komatsu levererat ett stort antal maskiner och i höst levererar de över 130 skogsmaskiner till det stora skogsföretaget Suzano Paper – bandgående skördare, skördaraggregat och skotare. I affären ingår också ett heltäckande underhållsavtal för skogsmaskinerna till Suzano Papers nya massafabrik i Maranhão.

– Skogsbruket är väldigt modernt och professionellt i Brasilien. De har en hög mekaniseringsgrad i sitt industriella skogsbruk och för oss maskintillverkare är det en mycket viktig marknad, säger Roland Lundqvist, informationschef vid Komatsu Forest AB.

Intresset i skogsbranschen är också mycket stort för Expoforest. Den brasilianska skogsmässan hålls 21-23 maj 2014 i São Paulo och antalet utställare har redan gått om antalet utställare för föregående skogsmässa 2011. Hittills är 147 utställare bokade till Expoforest 2014 jämfört med 128 utställare 2011. 

Bland utställarna finns plantskolor, markberedning, avverkningsmaskiner, lösningar och teknik för bioenergi, transport och skogsbruk. En betydande del av utställarna är internationella företag specialiserade på tillverkning av avverkningsmaskiner. Deltagande på Expoforest är en unik möjlighet för företag och yrkesverksamma från hela världen att lära känna den brasilianska skogssektorn och marknaden.

– Nya företag som ännu inte finns i landet kan delta i mässan i ett exklusivt utrymme, den internationella paviljongen, där de kan visa upp sina produkter för en specialiserad publik, säger Rafael Malinovski.

– Brasilien är ett fantastiskt land, ingen annanstans i världen finns det så bra förutsättningar för massavedsproduktion, säger Roland Lundqvist.

Kontakt

För mer information om Expoforest kontakta Torbjörn Johnsen, Marketing Director, Elmia Exhibitions & Events, tel: 070-646 16 86 eller

Rafael Malinovski, Expoforest, rafael@malinovski.com.br

För mer information om Komatsu Forest AB kontakta Roland Lundqvist, informationschef,
tel: 070-343 22 43

Expoforest – Brazilian Forest Fair

Expoforest hölls 2011 i Mogi Guaçu, São Paulo, med 128 företag som presenterade maskiner och utrustning för skogsbruk, plantering och andra branschnyheter. Mässan samlade 8 760 besökare yrkesverksamma inom skogsbruket från 26 brasilianska stater och 26 länder och mer än 100 miljoner US dollar omsattes i affärer under mässan. Hittills är 147 utställare bokade till Expoforest 2014 som arrangeras av Malinovski Florestal i São Paulo. Elmia Wood är svensk representant för Expoforest.

www.expoforest.com.br  

Film på Youtube om Expoforest: http://youtu.be/rqjCAgle0e0 

Elmias skogsmässor

Grundidén bakom Elmias skogsmässor är att maskiner och teknik för modernt skogsbruk ska visas upp i sin rätta miljö - i skogen. En aktiv mässa med demonstrationer, som speglar det skogsbruk som normalt bedrivs i Skandinavien. 

MellanskogsElmia, 22-23 augusti 2014

SkogsElmia, 4-6 juni 2015

Elmia Wood, 7-10 juni 2017

Taggar:

Om oss

Elmia Wood – Världens största skogsmässa Det fullskaliga skogsbruket är kännetecknet för världens största skogsmässa och det är vad som lockar besökare från världens alla hörn. På Elmia Wood visas teknik och know-how för skogens hela livscykel. Nästa mässa: 5-8 juni 2013. www.elmiawood.se