Landsbygdsminister Eskil Erlandsson besöker Elmia Wood

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson besöker Elmia Wood onsdagen den 5 juni. Han ska bland annat träffa representanter från den polska skogsmyndigheten och statsskogsbruket. Det handlar om ett bilateralt möte med stor betydelse för exporten av svensk och nordisk skogsmaskinsteknik.

-Skogen är viktig för oss alla och det är viktigt att vi brukar skogen utan att förbruka den. Elmia Wood känns som en perfekt inramning för många olika sorters samtal kring skogen och det skogsbruk vi vill bedriva. Jag kommer finnas på plats på Elmia Wood för att lyfta regeringens satsning Skogsriket – med värden för världen, samt för att prata med branschen och internationella intressenter så som representanter från Polen, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

I Polen ägs skogen huvudsakligen av staten och de avtal och volymer som bjuds ut till enskilda entreprenörer är inte tillräckligt stora för att mekaniseringen ska kunna gå framåt. Trots att Polen är ett stort skogsland med en terräng och trädslag som liknar den svenska skogen går modernisering av skogsbruket långsamt och mycket återstår att göra, särskilt när det gäller teknik och entreprenörskap.

-Vi har i dag en del kontakter med Polen, men inte något bilateralt samarbete, säger Björn Merkell, internationell koordinator på Skogsstyrelsen.

Det är Skogsstyrelsen som har bjudit in de två polska delegaterna, Mr. Janusz Zaleski, Under-Secretary of State och Chief Nature Conservator, och Mr. Adam Wasiak, generaldirektör för de polska statsskogarna, för att bland annat träffa Sveriges landsbygdsminister på Elmia Wood. Att det bilaterala mötet sker just på den stora internationella skogsmässan är av stor betydelse. Här finns alla parter samlade och alla ser fram mot ett utökat samarbete med grannlandet på andra sidan Östersjön.

-Det pågår en förhandling sedan förra året om en Europeisk skogskonvention, ett legalt bindande avtal för Europas skogar. Vi har mycket gemensamt med Polen. Båda är skogsrika EU-länder och det finns mycket att diskutera om hur man kan arbeta gemensamt med skogsrelaterade frågor, säger Björn Merkell.

För alla parter finns stora vinster inom räckhåll, inte minst för alla som arbetar inom skogsbranschen med till exempel skogsmaskiner, utrustning med mera.  Polen avverkar i dag runt 30 miljoner kubikmeter skog, jämfört med Sveriges drygt 80 miljoner kubikmeter.

-Vi ser oss som ambassadörer för dem som jobbar med den nordiska skogsmaskinsbranschen. Det är också en transparent marknad. Länderna runt Östersjön är en och samma virkesmarknad och Polen är en marknad som gjord för våra nordiska maskiner, säger Torbjörn Johnsen, affärsområdeschef på Elmia.

Kontakt:

Torbjörn Johnsen, affärsområdeschef Elmia AB
torbjorn.johnsen@elmia.se
46 36 15 22 54

Veronika Albert, presservice
veronika.albert@elmia.se 
46 36 15 22 34 

Elmia Wood 5-8 juni 2013

Grundidén bakom Elmias skogsmässor är att maskiner och teknik för modernt skogsbruk ska visas upp i sin rätta miljö - i skogen. En aktiv mässa med demonstrationer, som speglar det skogsbruk som normalt bedrivs i Skandinavien. Elmia Wood är världens största skogsmässa och hålls vart fjärde år i skogarna runt Jönköping. Nästa mässa: 5-8 juni 2013. www.elmiawood.com 

Elmias skogsmässor

Elmia Wood                        5-8 juni 2013
SkogsElmia                        4-6 juni 2015
Elmia Wood                        7-10 juni 2017

Taggar:

Om oss

Elmia Wood – Världens största skogsmässa Det fullskaliga skogsbruket är kännetecknet för världens största skogsmässa och det är vad som lockar besökare från världens alla hörn. På Elmia Wood visas teknik och know-how för skogens hela livscykel. Nästa mässa: 5-8 juni 2013. www.elmiawood.se