Uppfinning kan spara flera miljarder i skogen

Minst nio miljarder kronor kan sparas in i svenskt skogsbruk varje år om hanteringen av virket från avverkning till industri läggs om och effektiviseras. Uppfinnarna Lennart Olving och Maria Drott har tagit fram ett revolutionerande och patenterat helhetskoncept som kommer att visas upp på Elmia Wood.

-All hårdvara finns tillgänglig och motsvarande system för hantering av enhetslaster är standard i många andra industrigrenar, säger Lennart Olving.

Uppfinningen handlar just om att få till enklare hantering genom enhetslaster och på så sätt samla ihop och korta hela kedjan från avverkning till industrin. Enhetslastbäraren gör det möjligt att knyta skördardata för de lastade stamindividerna hela vägen genom transportkedjan in till industrin.

Lennart Olving har de senaste 30 åren arbetat både inom mekanisk industri och läkemedelsindustri med inriktning på produktionsflöden enligt lean-modellen, en metod för effektivisering genom att ta bort flaskhalsar och arbeta bort slöseri. Maria Drott är skogsägare, och idén utvecklades i det gemensamma bolaget Green Wood Logistics AB.

-Vi funderade över allt virke som ligger vid vägkanter ibland i flera månader innan det körs till industrin, säger Maria Drott.

Att låta produkter ligga på det sättet bryter mot en av grundprinciperna i lean-modellen. Lager kostar pengar, även om de ligger vid en bilväg. Ju längre det dröjer innan virket förädlas i industrin, desto sämre riskerar också kvaliteten att bli.

Lennart Olving och Maria Drott har i den analys som ligger till grund för uppfinningen och det gemensamma bolaget Green Wood Logistics AB kommit fram till att deras lösning kan ge besparingar på upp till 130 kronor för varje fastkubikmeter (m3fub), som avverkas i svenska skogen.

I dag börjar allt med att skogen inventeras och värderas för att sedan avverkas och mätas i skördaraggregatet.

-Skördarens dator samlar in massor av information om varje stock. Men kopplingen mellan data och stock går förlorad i samma ögonblick som stocken kapas av och släpps ned på marken, säger Lennart Olving.

I nästa steg gör skotarföraren en okulärbesiktning av stockarna, sorterar, lastar och kör ut dem till avläggningsplatsen och lastar av vid väg under ytterligare finsortering. Timmerlastbilen hämtar det sorterade virket och levererar vid industrin där virkesmätarna bedömer det mottagna virket. Trots sortering i flera steg så uppstår sortimentsvandring med effekt att en del virke hamnar fel, massaved på sågverk, sågtimmer på massabruk och så vidare.

Informationsförlusten är ett känt problem och en lösning av flera är individmärkning av stockar redan i skördaraggregatet för automatisk avläsning i nästa led.

-Men även med individmärkning av varje stock kvarstår problemet med hanteringsskador och att virket blir liggande så länge att kvaliteten försämras, säger Lennart Olving.

Green Wood Logistics patenterade lösning bygger på en lastväxlingslastbärare. Den går att använda i samma system och på samma lastbilar som de för transport av grus, flis och liknande. I stället för flak används staplingsbara lastbärare med fällbara bankar. Uppfinningen har fått namnet Lean Wood Supply System.

Om man utrustar dagens maskiner med lastväxlingsfunktion kan lastbärarna användas av många olika maskiner. Exempelvis kan en drivare som är utrustad med lastväxlarfunktion lasta stockarna direkt i lastbäraren, som ställs av när den blir full. En skotare med lastväxlare kan sedan hämta lastbäraren och köra ut den till bilvägen där en vanlig lastbil med lastväxlare hämtar den.

Green Wood Logistics AB har byggt upp ett nätverk med hög kompetens inom varje delområde. Den stora utmaningen ligger i att effektivisera flödet, som innebär att många rutiner och konventioner i skogsindustrin kommer att ifrågasättas. Men de båda uppfinnarna ser hoppfullt på förutsättningarna.

-Produktiviteten i skogsbruket har stått stilla de senaste åren. Här finns enligt våra initiala beräkningar minst nio miljarder kronor om året att spara för att förbättra industrins lönsamhet, säger Lennart Olving.

Kontakt:
Green Wood Logistics AB
Mail: info@greenwoodlogistics.se

Maria Drott
Mail: maria@greenwoodlogistics.se
Mobile: +46(0)706 640291

Lennart Olving
Mail: lennart@greenwoodlogistics.se
Mobile: +46(0)703 194800

Kontakt:

Torbjörn Johnsen, affärsområdeschef Elmia AB
torbjorn.johnsen@elmia.se
46 36 15 22 54

Veronika Albert, presservice
veronika.albert@elmia.se 
46 36 15 22 34 

Elmia Wood 5-8 juni 2013

Grundidén bakom Elmias skogsmässor är att maskiner och teknik för modernt skogsbruk ska visas upp i sin rätta miljö - i skogen. En aktiv mässa med demonstrationer, som speglar det skogsbruk som normalt bedrivs i Skandinavien. Elmia Wood är världens största skogsmässa och hålls vart fjärde år i skogarna runt Jönköping. Nästa mässa: 5-8 juni 2013. www.elmiawood.com 

Elmias skogsmässor

Elmia Wood                        5-8 juni 2013
SkogsElmia                        4-6 juni 2015
Elmia Wood                        7-10 juni 2017

Taggar:

Om oss

Elmia Wood – Världens största skogsmässa Det fullskaliga skogsbruket är kännetecknet för världens största skogsmässa och det är vad som lockar besökare från världens alla hörn. På Elmia Wood visas teknik och know-how för skogens hela livscykel. Nästa mässa: 5-8 juni 2013. www.elmiawood.se