Elof Hansson Holding köper bolag i Österrike och Tyskland

Elof Hansson Holding AB, Göteborg, har förvärvat samtliga aktier i PTI Paper Testing Instruments GmbH Austria med dotterbolaget Frank-PTI i Tyskland.

Verksamheten i PTI omfattar produktion och försäljning av ett brett program av laboratorieutrustning och instrument för kvalitetskontroll av pappersmassa, papper, kartong och tissue.

Tillverkning, utveckling och global försäljning av PTI:s produkter sker i Vorchdorf, Österrike, medan dotterbolaget i Birkenau, Tyskland, svarar för försäljningen i Tyskland och Schweiz.

Elof Hansson International driver internationell handel i maskiner och komponenter inklusive laboratorieutrustning till pappers- och cellulosaindustrin. Företaget ingår i Elof Hansson Holding AB:s affärsområde Industry.

Genom förvärvet av PTI räknar Elof Hansson International med att väsentligt kunna utöka sina andelar på världsmarknaden avseende kvalitetskontroll av papper och cellulosa.

För vidare information, v.g. kontakta Robert Sandberg, vVD för Elof Hansson Holding AB,
tel: 031 856000

Taggar:

Dokument & länkar