Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Resultatet efter finansiella poster ökade till 15,2 mkr (-5,0).

Sammanfattning januari – juni 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 342 mkr (330).
• Rörelseresultatet uppgick till 22,7 mkr (0,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick
till 15,2 mkr (- 5,0).
• Resultatet efter skatt uppgick till 11,0 mkr (- 4,3). Resultatet per aktie uppgick till 1:81 kronor
(-0:71) för kvarvarande verksamheter.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,7 mkr (- 40,6). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -6,5 mkr (-56,9).
• Stabil tillväxt inom Medicinteknik.
• Positivt resultat och volymutveckling inom affärsområde Elektronik.
• Koncernens verksamhet fokuseras mot Medicinteknik och Precisionsteknik.


Sammanfattning april – juni 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 178 mkr (159).
• Rörelseresultatet uppgick till 14,2 mkr (- 2,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick
till 10,0 mkr (- 4,7).
• Resultatet efter skatt uppgick till 7,3 mkr (- 3,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:20 kronor
(- 0:61) för kvarvarande verksamheter.

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar