Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

Resultatet efter finansiella poster ökade till 27,7 mkr (-7,3).

Sammanfattning januari - september 2007
• Nettoomsättningen uppgick till 509 mkr (462).
• Rörelseresultatet uppgick till 39,7 mkr (0,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick
till 27,7 mkr (- 7,3).
• Resultatet efter skatt uppgick till 20,0 mkr (- 5,9). Resultatet per aktie uppgick till 3:31 kronor
(-0:98) för kvarvarande verksamheter.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,2 mkr (32,1). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -7,1 mkr (8,2).
• God tillväxt och förbättrat resultat inom koncernens samtliga affärsområden.
• Koncernens verksamhet fokuseras mot Medicinteknik och Precisionsteknik.


Sammanfattning juli - september 2007
• Nettoomsättningen uppgick till 167 mkr (132).
• Rörelseresultatet uppgick till 17,0 mkr (0,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick
till 12,5 mkr (- 2,3).
• Resultatet efter skatt uppgick till 9,0 mkr (-1,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:50 kronor
(- 0:27) för kvarvarande verksamheter.

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Koncernen omsätter ca 560 MSEK och har ungefär 520 anställda. Koncernen är sedan 1989 noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB. Aktien är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar