Elos dotterbolag Elos Fixturlaser introducerar adaptiv axeluppriktning med det nya verktyget Fixturlaser EVO

Elos Fixturlaser har utvecklat ett nytt axeluppriktningsverktyg, Fixturlaser EVO, som är utrustat med vårt unika, adaptiva användargränssnitt. I likhet med övriga produkter från Fixturlaser är även det här verktyget mycket enkelt att hantera. Detta uppriktningsverktyg kan hanteras av all underhållspersonal, och inte bara av specialister.

Det finns få funktioner inom axeluppriktning som är lika innovativa och tidsbesparande som VertiZontal Moves. Det adaptiva gränssnittet visar hur mycket en feluppriktad maskin behöver förflyttas vertikalt genom att lägga till eller ta bort shims vid maskinens fötter. Under uppriktningen krävs inga ommätningar mellan vertikala och horisontella justeringar. Den horisontella justeringen utförs snabbt med realtidsvärden som indikeras på visarenheten under hela processen.

Fixturlaser EVO är ett helt digitalt axeluppriktningsverktyg med inbyggd Bluetooth i mätenheterna för trådlös kommunikation. Enheterna är även försedda med en 30 mm CCD-detektor som ger oöverträffad mätnoggrannhet och precision. Visarenheten är utrustad med en 5” färgpekskärm.

”Vi vill absolut inte påstå att vi kan jämföras med Albert Einsteins genialitet. Men vi har samma motto: Allt bör göras så enkelt som möjligt, men inte enklare”, säger Hans Svensson, VD för Elos Fixturlaser AB. ”Och därmed också påstå att vi har marknadens mest innovativa lösningar, där Fixturlaser EVO ingår, som gör livet för underhållspersonalen bra mycket enklare.”

Med Fixturlaser EVO bekräftar Elos Fixturlaser återigen sin innovativa förmåga att utveckla användarvänliga system vilka skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt underhållsarbete. Denna typ av produkter skapar möjligheter till en fortsatt positiv utveckling för Elos Fixturlaser under kommande år” säger Göran Brorsson, VD och koncernchef för Elos AB.

Lidköping, 2014-03-11

Elos AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se 
eller Hans Svensson, VD Elos Fixturlaser, 031 706 28 00 hans.svensson@fixturlaser.se      

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2014 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.