Elos har utsett ny chef för Elos Medtech Tianjin, Kina

Jurgen Moortgat har utsetts till ny VD/Platschef vid Elos Medtech Tianjin, Kina, fr o m den 1 maj 2014.  

Jurgen börjar på företaget den 2 januari 2014 och kommer att arbeta parallellt med Stefaan Dewaele under de första månaderna. Stefaan lämnar, som planerat, sin tjänst som VD/Platschef den 30 april 2014.

Jurgen Moortgat har mer än 20 års internationell erfarenhet av medicinteknikindustrin. Han kommer till Elos Medtech från en position som försäljningsdirektör inom Novo Nordisk Engineering i Kina och har tidigare arbetat på ledande positioner i Kina och Asien sedan 2007.

Göran Brorsson, CEO Eloskoncernen kommenterar:
-”Jag är väldigt nöjd med att kunnat knyta Jurgen till vår organisation. Han har en mycket bred erfarenhet från försäljning och företagsledning i Kina och Asien, vilket kommer att bidra till att utveckla våra planer på att öka vår närvaro i regionen. Samtidigt vill jag passa på att tacka Stefaan Dewaele för hans hängivna och framgångsrika arbete med att bygga upp vår verksamhet i Tianjin. Stefaan har bidragit till att skapa en plattform för vår tillväxt under de kommande åren.”    

Lidköping, 2013-11-12

Elos AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2013 kl 15.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.