Elos Medtech – Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2017 publicerad

Rapporterna svensk årsredovisning 2017 och engelsk hållbarhetsredovisning 2017 för Elos Medtech AB publiceras idag på vår webbplats www.elosmedtech.com

Årsredovisning 2017 finns publicerad under IR och Finansiella rapporter. Hållbarhetsredovisning 2017 finns publicerad under About us och Sustainability.

Elos Medtech tydliggör sitt ansvar för hållbarhet och belyser årets viktigaste insatser i samband med den första publiceringen av hållbarhetsredovisning 2017. Detta innebär bland annat att läsaren främst hänvisas till web-versionen av både årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2017. Därmed minskas tryckupplagan väsentligt och vi ökar vårt bidrag till en mer hållbar miljö.

Göteborg, 2018-04-03

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta: Jan Wahlström ,VD och koncernchef 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com eller Christian Bergaust, CFO 070 293 50 40, christian.bergaust@elosmedtech.com


För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2018 kl. 15.00 (CET).

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.