Elos Medtech: Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2018

Elos Medtech valberedning har meddelat bolaget att den kommer att föreslå omval av de nuvarande styrelseledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Anders Birgersson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Jon Risfelt.

Vidare föreslår valberedningen omval av Yvonne Mårtensson som styrelsens ordförande.

Bakom valberedningens förslag står representanter för aktieägare som innehar ca 47 % av antalet röster i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämma.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls i Göteborg tisdagen den 24 april 2018.

Göteborg 2018-02-16

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, telefon 0705 16 32 45, e-post bengt@belfrage.se

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 12:00 (CET).

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.