Elos Medtech flyttar huvudkontoret till Göteborg

Koncernen Elos Medtech AB (publ) flyttar huvudkontoret från Lidköping till Göteborg den 1 november 2016.

Flytten av huvudkontoret till Göteborg är ett led i att koncentrera och samla fler av våra centrala resurser till en lokalisering.

Göteborg är ett centrum inom medicinteknik där vi successivt har byggt upp en säljorganisation under det senaste året. Nu samlar vi även den centrala ekonomifunktionen till Göteborg. Ett antal personer inom försäljning och marknad har sedan tidigare varit lokaliserade i Göteborg.

Ny adress är:

Elos Medtech AB
Nellickevägen 22

412 63 Göteborg
 

Lidköping, 2016-11-01

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta: 
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl 13.00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.