Elos Medtech satsar på den globala ortopediska marknaden

Ortopedi är ett strategiskt viktigt affärssegment för Elos Medtech och vi satsar nu vidare på denna marknad. Vi tillsätter resurser och utvecklar en stark global plattform för att vidareutveckla vårt erbjudande till våra internationella kunder.

Elos Medtech utser Jodie Gilmore, VD/platschef för Elos Medtech Onyx, till Orthopaedic Business Director med ansvar för vår globala ortopediska strategi när vi fortsätter att fokusera och helt riktar in oss på den medicintekniska industrin.

På Elos Medtech är vi entusiastiska över att lyfta fram ortopedi som ett av våra primära fokusområden och genomföra våra specifika marknadsstrategier. Detta är ett naturligt steg mot att nå våra tillväxtmål och kapitalisera på vårt förvärv av Onyx Medical 2015”, säger Jan Wahlström, VD och koncernchef.

Jag brinner verkligen för ortopedi och jag har fokuserat min kraft och energi på detta område i mer än tjugo år”, säger Jodie Gilmore. ”Jag är mycket glad över att få driva och leda denna marknad inom Elos Medtech och utnyttja den starka kapacitet vi har som grupp till fördel för våra ortopediska kunder.” Jodie Gilmore kommer att stanna kvar i Memphis och fortsätta som VD/platschef för Elos Medtech Onyx. 

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 14 november, 2017

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com Jodie Gilmore VD/Platschef, +1 901 323 6699, jodie.gilmore@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information, besök www.elosmedtech.com

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Citat

På Elos Medtech är vi entusiastiska över att lyfta fram ortopedi som ett av våra primära fokusområden och genomföra våra specifika marknadsstrategier. Detta är ett naturligt steg mot att nå våra tillväxtmål och kapitalisera på vårt förvärv av Onyx Medical 2015
Jan Wahlström, VD och koncernchef