Johannes Lind-Widestam lämnar posten som koncernchef i Elos Medtech

Johannes Lind-Widestam har valt att lämna sin anställning som VD och koncernchef för Elos Medtech. Under uppsägningstiden kvarstår han i sin befattning och lämnar koncernen vid halvårsskiftet. Processen med att hitta Johannes efterträdare inleds omgående.

- Vi tackar Johannes för den tid han verkat som koncernchef för Elos Medtech, säger Stig-Arne Blom, styrelsens ordförande. Vi beklagar att han lämnar vår koncern. Johannes har bland annat bidragit till förvärvet och integrationen av vårt amerikanska dotterbolag Onyx Medical. Han har också på ett förtjänstfullt sätt fortsatt att driva utvecklingen av koncernen mot en fokuserad global medicinteknisk aktör.

- Jag är glad över att ha varit en del av Elos Medtech och den expansionsprocess som pågår. Jag är övertygad om att koncernen på ett framgångsrikt sätt även fortsättningsvis kommer att satsa på tillväxt, säger Johannes Lind-Widestam.

Elos Medtech är idag en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av marknadsledande internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Koncernen omsätter ca 550 MSEK och har ungefär 520 anställda. Koncernen är sedan 1989 noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Aktien är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Lidköping, 2016-01-20

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta: Stig-Arne Blom, styrelsens ordförande, telefon 0705 25 16 15, e-post stigarne@blom.pp.se 

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information se www.elosmedtech.com

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.