Redeye: Återhämtning i USA för Elos Medtech

Försäljningen i det andra kvartalet kom in i linje med våra estimat, medan EBIT kom in under våra förväntningar efter högre rörelsekostnader.

Läs mer och ladda ned analysen av Andreas Kvist på:  https://goo.gl/itFimD

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Koncernen omsätter ca 560 MSEK och har ungefär 520 anställda. Koncernen är sedan 1989 noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB. Aktien är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera