Valberedningens förslag till ny styrelseordförande och ny ledamot

Då Stig-Arne Blom meddelat att han inte står till förfogande för omval som ledamot och styrelseordförande i Elos Medtech kommer valberedningen att föreslå årsstämman att utse Yvonne Mårtensson som ny ordförande.

Yvonne Mårtensson har varit ledamot i Elos Medtech sedan 2015. Hon är förutom i Elos Medtech ledamot i Arcoma, Synthetic MR och SwedenBIO.

Vidare kommer valberedningen att föreslå Jon Risfelt som ny ledamot. Jon Risfelt är f n ordförande eller ledamot i ett flertal noterade och onoterade bolag, bl. a Bisnode, Dialect, Bilia, Boule Diagnostics och Smartfish.

Valberedningens övriga förslag kommer att framgå i kallelsen till årsstämman som väntas publiceras den 27 mars.

Göteborg den 3 mars 2017

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta: Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, telefon 0705 16 32 45, e-post bengt@belfrage.se

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2017 kl 11:00(CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.