VD/platschef vid Elos Medtech Tianjin avgår

Elos Medtech AB meddelar idag att VD/platschef Pär Teike har valt att lämna sin tjänst vid Elos Medtech Tianjin i Kina. Pär Teike kvarstår i sin nuvarande position under sin uppsägningstid och lämnar bolaget vid halvårsskiftet. Processen att hitta en efterträdare för Pär startar omedelbart.

 "Jag vill tacka Pär för hans insatser under den tid han har arbetat på Elos Medtech Tianjin", säger VD och koncernchef Jan Wahlström. "Han har på ett positivt sätt bidragit till att utveckla vår verksamhet i Kina."

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartners för medicintekniska produkter och komponenter i världen, t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech koncernens omsättning är cirka 550 miljoner kronor och har cirka 520 anställda. Koncernen har handlats på NASDAQ Stockholm sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 10 mars 2017

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta: 
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars kl 13.30 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.