Westergyllen avyttrar dotterbolaget Ferrocon

Westergyllen avyttrar dotterbolaget Ferrocon Westergyllen har träffat avtal om att avyttra dotterbolaget Ferrocon AB till Peter Persson, Skövde. Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet 2004. Peter Persson har senast varit vice VD i verkstadsföretaget Fimek AB i Filipstad. Peter Persson kommer själv att vara verksam i Ferrocon och kommer inom kort att tillträda som VD i bolaget. Ferrocon, som ingår i Westergyllens affärsområde Verkstad/Teknik, konstruerar och tillverkar specialanpassade stålkonstruktioner till byggföretag och industrin. Under 2003 uppgick bolagets nettoomsättning till 22 MSEK. Ferrocon har 26 anställda. Avyttringen av Ferrocon bedöms inte få någon väsentlig effekt på Westergyllens resultat. 2004-07-01 AB Westergyllen (publ) För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD på telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60 eller Claes Hansson, ekonomidirektör på telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68. Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se "www.westergyllen.se". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT20370/wkr0001.pdf

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Prenumerera

Dokument & länkar