Ellevio erhåller konkurrensgodkännande

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till Ellevio. 

 Ellevio har nu erhållit erforderligt godkännande för genomförande av erbjudandet från Konkurrensverket. Till följd av detta har Ellevio den 6 juni 2017 meddelat att fullföljandet av Erbjudandet inte längre är villkorat av erhållande av nödvändiga myndighetstillstånd. 

 Mer information och dokument om Ellevios erbjudande till aktieägarna finns på www.ellevio.se/erbjudande 

Vallentuna 2017-06-07

Elverket Vallentuna AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar