Ellevio förlänger acceptfristen

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till Ellevio.

Ellevio har idag, genom ett pressmeddelande, meddelat sitt beslut att förlänga acceptfristen till och med den 17 juli 2017.

Ellevios pressmeddelande med fullständig information om förlängningen av acceptfristen, samt övrig information och dokument om Ellevios erbjudande till aktieägarna, finns på www.ellevio.se/erbjudande 

Vallentuna 2017-06-14

Elverket Vallentuna AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar