Total Design och ADtranz intensifierar samarbetet

Total Design och ADtranz intensifierar samarbetet Embeddo och Knight ingår i WM-data koncernens affärsområde Total Design tillsammans med Caran. WM-data Total Design och ADtranz Sweden AB har tecknat ramavtal avseende inköp av konsulttjänster inom teknisk IT och mekanik. Embeddo kommer att tillhandahålla specialistkompetens inom teknisk IT innefattande projektledning, program- och elektronikutveckling av inbyggda system. Knight kommer bland annat att tillhandhålla konsulttjänster för konstruktion av korgar och inredning av järnvägsvagnar vid ADtranz anläggningar i Kalmar. ADtranz Sweden AB är en av Sveriges största köpare av konsulttjänster inom teknisk IT och mekanik. Företaget sysselsätter kontinuerligt 150-200 externa tekniska konsulter i stora order och utvecklingsprojekt i sin organisation. - Vi har samarbetat med WM-data och då främst Knight, sedan länge med mycket goda erfarenheter, säger Jan-Erik Hoflin som är centralt ansvarig för inköp av konsulttjänster inom ADtranz. WM-data är ett av de nischföretag som vi samarbetar med för att få tillgång till specialistkompetens inom i första hand teknisk IT, konstruktion och beräkning. Professionalism och lokal närvaro avgörande - Vi vill att WM-datas konsulter arbetar nära tillsammans med vår egen personal för att involveras i vår verksamhet. Det ger dem möjlighet att utvecklas professionellt. De blir helt enkelt bättre konsulter vilket kommer Adtranz och vår utveckling tillgodo, tillägger Jan-Erik Hoflin. - Vår målsättning är att genom professionalism och lokal närvaro bli ledande leverantör av resurs- och specialistkompetens till ADtranz, säger Mikael Öhberg på ansvarig för Embeddo i Västerås, som tillsammans med Knight Industriteknik och Caran ingår i WM-data Total Design. - Förutom affärsområdet Total Designs gemensamma specialistkompetens inom bland annat program- och elektronikutveckling, industridesign och mekanisk konstruktion kan vi tillhandahålla ADtranz lösningar över hela IT-området genom vårt samarbete med övriga bolag inom WM-data koncernen, avslutar Mikael Öhberg. För ytterligare information kontakta: Mikael Öhberg, Emeddo AB, tel. 021-17 12 66 Dan Nilsson, Knight Industriteknik AB, tel. 021-17 12 84 Jan-Erik Hoflin, ADtranz Sweden AB, tel. 021-31 70 00 Embeddo och Knight ingår tillsammans med Caran och Pronima i WM-datas affärsområde Total Design, med fokus på produktutveckling och varumärkesbyggnad. Med Total Design som ledstjärna kan vi ansvara för hela utvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt. Vi är drygt 1 000 kompetenta och innovativa konsulter med världen som arbetsfält. WM-data är ett av Nordens ledande IT-företag. Omsättningen uppgick 1999 till 12 720 miljoner kronor och antalet medarbetare är cirka 8 500. WM- datas affärsidé är att leverera kundnytta genom kompletta IT-relaterade tjänster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00660/bit0002.pdf

Dokument & länkar