Stororder till Emil Lundgren AB (OTC)

Stororder till Emil Lundgren AB (OTC) Emil Lundgren AB har i dagarna tecknat kontrakt på samtliga el- och instrumentinstallationer inom Borealis nya Borstar-anläggning i Stenungsund. Totalt uppgår kontraktssumman till ca. 35 Mkr. Beställare är det holländska ingenjörsföretaget Kvaerner Process, som är huvudentreprenör för hela projektet. Kontraktet omfattar ca. 50.000 timmar montage och testarbete. Arbetena startar nu i december och skall vara färdigställda i juni 2000. Som mest kommer ett 80-tal personer från Emil Lundgren att vara sysselsatta på arbetsplatsen. Detta är en av de största enskilda ordrarna som företaget har tecknat under de senaste 5-10 åren inom olja och petrokemi. Ordern kan medföra att det under våren blir aktuellt att nyanställa ett 25-tal personer, projektledare och montörer. Under de senaste veckorna har Emil Lundgren, division Göteborg, också tecknat ett 10-tal order av varierande storlek på tillsammans ca. 35 Mkr. Den totala orderstocken för 2000 är därför god. Emil Lundgren AB omsätter 1999 ca. 700 Mkr och har 900 anställda. Delårsrapport för 9 månader kommer att offentliggöras måndagen den 29 november. Önskas ytterligare uppgifter står undertecknad gärna till tjänst. Göteborg den 22 november 1999 Emil Lundgren AB (publ) Lennart Lundgren VD Tel. 031-659155 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00440/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar