Svenska konkurrensverket godkänner GTIEs förvärv av Emil Lundgren

Svenska konkurrensverket godkänner GTIEs förvärv av Emil Lundgren Compagnie Générale de Travaux et d'Ingérierie Électriques S.A. ("GTIE") träffade den 14 december 1999 ett avtal ("Avtalet") med de största aktieägarna i Emil Lundgren AB (publ) ("Emil Lundgren") om att förvärva aktier motsvarande 52,7 procent av kapitalet och 82,5 procent av rösterna. Avtalet var villkorat av ett godkännande från svenska konkurrensmyndigheter och då godkännande erhölls den 5 januari 2000 blev avtalet bindande och ovillkorat. I samband med offentliggörandet av Avtalet offentliggjorde GTIE även att de ämnade lämna ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") till övriga aktieägare i Emil Lundgren vilka erbjuds 78,50 kronor kontant per B-aktie. Courtage utgår ej. Erbjudandet är ovillkorat. Erbjudandet lämnas av GTIE Sweden AB ("GTIE Sweden") som är ett av GTIE helägt svenskt dotterbolag. Johan Rapp med familj, ägare till aktier motsvarande 13,2 av kapitalet och 4,9 procent av rösterna, har förbundit sig att acceptera Erbjudandet. Erbjudandeprospekt förväntas offentliggöras och distribueras till B- aktieägarna i Emil Lundgren omkring den 14 januari 2000. Anmälningsperioden löper från den 17 januari - 7 februari 2000. Likviddag beräknas till omkring den 21 februari 2000. GTIE förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden och att vid förlängning förskjuta likviddagen för de aktieägare som accepterar erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden. GTIE kommer att kontrollera 65,9 procent av kapitalet och 87,4 procent av rösterna i och med Avtalet och Johan Rapp med familjs förbindelse. Handelsbanken Markets är rådgivare till GTIE i samband med Erbjudandet. Montesson och Göteborg den 7 januari 2000 GTIE Emil Lundgren AB (publ) För ytterligare information: Emil Lundgren Per Knuts, Ordförande 0303 - 650 18 Lennart Lundgren, VD 031 - 65 90 00 GTIE Christian Péguet, Ordförande +33 1 30 86 och VD 70 10 Philippe Lemaistre, VD +33 1 41 38 53 28 Jean-Marie Dayre, VD för GTIE +33 1 41 38 International 51 39 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/07/20000107BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/07/20000107BIT00030/bit0002.pdf

Dokument & länkar