Emirates ökade halvårsvinsten

• Emirates Group redovisar en 13 % ökning av intäkterna till AED 42,3 miljarder (SEK 76,13 miljarder), och 4 % ökning av nettovinsten till AED 2,2 miljarder (SEK 3,96 miljarder)

• Emirates transporterade 21,5 miljoner passagerare (+15 % ), satte in 10 nya flygplan (16 % ökning av kapaciteten), behöll kabinfaktorn på stadiga 79,2 %, och levererade en nettovinst på AED 1,7 miljarder (SEK 3,06 miljarder)

• dnatas intäkter ökade med 18 % till AED 3,7 miljarder (SEK 6,6 miljarder), med en nettovinst som steg 13 % till AED 458 miljoner (SEK 824 miljoner).

DUBAI , UAE - 12 November 2013 - The Emirates Group tillkännagav idag sitt halvårsresultat som visar ett starkt resultat trots ett fortsatt globalt ekonomiskt tryck och höga bränslepriser, vilket avspeglar koncernens målmedvetna satsning på sin långsiktiga vision och tillväxt.

Emirates Groups intäkter uppgick till AED 42,3 miljarder (SEK 76,13 miljarder) för de första sex månaderna av sitt nuvarande räkenskapsår som avslutades den 30 september 2013, en ökning med 13 % från AED 37,5 miljarder (SEK 67,49 miljarder) sedan 30 september 2012.

Nettoresultatet för koncernen ökade till AED 2,2 miljarder (SEK 3,96 miljarder), en ökning med 4 % jämfört med förra årets resultat. Koncernens likvida medel per den 30 september 2013 var AED 18,2 miljarder (SEK 32,79 miljarder) jämfört med AED 27,0 miljarder (SEK 13,15 miljarder) per den 31 mars 2013. Detta är efter en återbetalning av en obligation på AED 1,8 miljarder som förföll i juli 2013, en första delbetalning av Sukuk på AED 367 miljoner av totalt en 1 miljard dollar och en återinvestering i verksamheten på AED 7 miljarder för att finansiera nya flygplan, motorer, reservdelar och andra projekt som pågår i koncernen.

"Den globala affärsmiljön fortsätter att vara utmanande. Vi har hållit oss flexibla även när vi växer, och denna förmåga att anpassa sig och kunna agera snabbt har varit nyckeln till vår framgång. Våra investeringar i infrastruktur för både Emirates och dnata fortsätter att betala sig, och med ett vakande öga över förvaltningen av våra omedelbara affärsmål, så glömmer vi inte heller våra långsiktiga mål, och det är därför vi fortsätter att investera för att utveckla verksamheten”, säger Hans Höghet (HH) Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ordförande och verkställande direktör för Emirates Airline och Group.

Under de senaste sex månaderna fortsatte koncernen att investera i och utöka sin medarbetarbas, personalstyrkan ökade med 11,7 % till över 75 800 anställda jämfört med 31 mars 2013.

Under de första sex månaderna på räkenskapsåret fick Emirates 10 nya wide body-flygplan - sex A380s, tre 777 och ett 777 fraktflygplan, och ytterligare 15 nya flygplan kommer att levereras före utgången av räkenskapsåret (31 mars 2014). Emirates har också investerat i sitt destinationsnät och lanserat flighter till två nya destinationer, Haneda och Stockholm, vilket betyder att totalt sju nya linjer har lanserats under de senaste 12 månaderna, inklusive Adelaide, Lyon, Phuket, Warszawa och Alger.

Trots de grundläggande utmaningar som att höga bränslepriser, en global ekonomi som fortfarande återhämtar sig och den starka utvecklingen av den amerikanska dollarn mot andra större valutor påverkar intäkterna, fortsätter Emirates att göra vinst. Under den första halvan av räkenskapsåret 2013-14, är Emirates nettovinst AED 1,7 miljarder (SEK 3,06 miljarder), en ökning med 2 % jämfört med samma period förra året.

"Emirates halvårsresultat visar på en stadig efterfrågan av våra produkter och tjänster. Vår kapacitet och ökning av flygrouter fortsätter att matcha och möta passagerarnas efterfrågan. Höga bränslepriser, som står för 39 % av våra utgifter, och den ogynnsamma valutakurssituationen fortsätter att kapa våra vinster. Men vår vision är orubbad, att vara det flygbolag man väljer för internationell flygtrafik, och vi kommer att satsa på vår personal och vår infrastruktur och ha ett nära samarbete med våra partners för att åstadkomma detta”, sade HH Sheikh Ahmed vidare.

Med världens största flotta av A380s, den största flottan av Boeing 777 och fortsatta investeringar i sitt linjenät, erbjuder Emirates allt bättre förbindelser för sina kunder över hela världen med bara ett stopp i Dubai. Bolaget flyger nu till 137 destinationer i 77 länder, en ökning från 126 städer förra året i 74 länder. Flygbolagets nya destinationer sedan 1 april 2013 - Haneda, Stockholm, Clark, Conakry, och Sialkot - inkluderar viktiga städer och regionala flygplatser som för närvarande har för få internationella nonstoplinjer. Ytterligare nya router som ska läggas till under årets kvarvarande räkenskapsår är Kabul, Kiev, Taipei och Boston.

Emirates A380 har nu också firat fem år i luften, och har transporterat över 18 miljoner passagerare sedan sin första flygning den 1 augusti 2008 från Dubai till New York.

Under första hälften av sitt räkenskapsår 2013-14 visade Emirates stark tillväxt, både i fråga om den kapacitet som erbjuds och den trafik som transporteras. Detta resultat står i skarp kontrast till den nuvarande trend som avspeglas i hela flygindustrin. Kapaciteten mätt i Available Seat Kilometer (ASKM – Tillgängliga Sätes-kilometer), ökade med 16,9 %, medan passagerartrafiken mätt i Kilometer Revenue Passenger (RPKM) kom upp 16,1 % med en Seat Load Factor som låg kvar på en hög nivå, i genomsnitt 79,2 %, något lägre än förra årets 79,7 %. Emirates transporterade 21,5 miljoner passagerare sedan den 1 april 2013, en ökning med 15 % från samma period förra året. Lastvolymen upplyft ökade med 5,2 %, en anmärkningsvärd tillväxt och ett resultat som gick mot marknadsutvecklingen.

Emirates inkomster, inklusive övriga rörelseintäkter, totalt AED 39.8 miljarder (SEK 71,71 miljarder), var 12 % högre jämfört med AED 35,4 miljarder (SEK 63,78 miljarder) som noterades förra året, vilket avspeglar passagerarnas efterfrågan och en stark avkastning.

dnata fortsätter sin starka utveckling, som bygger på framgångarna med sina
investeringar i internationell tillväxt och infrastruktur som nu spänner över 38 länder. dnatas intäkter inklusive övriga rörelseintäkter är AED 3,7 miljarder (SEK 6,67 miljarder), 18 % högre jämfört med AED 3,2 miljarder (SEK 5,7 miljarder) förra året . Den totala vinsten för dnata ökade kraftigt med 13 % till AED 458 miljoner (SEK 825,22 miljoner).

dnatas flygplatsverksamhet gav det största bidraget till intäkterna med AED 1,4 miljarder (SEK 2,52 miljarder), en ökning med 16 % jämfört med AED 1,2 miljarder (SEK 2,16 miljarder) under samma period förra året. Sett över hela sin verksamhet hanterades 141 845 flygplan av dnata, en ökning med 9 %.

dnatas inflight catering-verksamhet, noterade också stark tillväxt och bidrog med AED 891 miljoner (SEK 1,6 miljarder) av företagets totala intäkter, 39 % mer än förra året. 22,4 miljoner måltider serverades första halvan av räkenskapsåret, en massiv ökning med 81 % jämfört med förra året. Ökningen beror främst på förvärvet av Servair i Italien i juni 2013.

Intäkterna från dnatas Travel Services-verksamhet bidrog med AED 303 miljoner (SEK 545,95 miljarder), en ökning med 16 % från samma period förra året .

dnatas division för godshantering vittnade också om en uppåtgående tillväxt med intäkter som ökade med 4 % till AED 546 miljoner (SEK 983,78 miljoner) på grund av ökat tonnage främst för dnatas brittiska verksamhet och i Schweiz som ökade totalt med 2 % till 809 236 ton.

***

För mer information och mediekontakter

Lars-Ola Nordqvist, tel. 070-689 11 20, e-mail: lars@comvision.se

Elin Norlin, tel. 070-279 86 40, elin@comvision.se

Emirates, ett av de snabbast växande flygbolagen i världen, har fått mer än 500 internationella priser och utmärkelser för hög kvalitet. Emirates flyger till 134 destinationer i 76 länder över sex kontinenter, och är världens största flygbolag i sittplatskilometer. Emirates flyger med över 200 wide body-flygplan av typ Airbus och Boeing, inklusive 26 av branschens modernas A38. Därutöver har Emirates lagt order på ytterligare 191 flygplan, till ett värde av mer än 46 miljarder kr.

För mer information besök www.emirates.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar