Artikel från Laika

På uppdrag av Emotra har Laika skrivit en artikel om bolaget.

Artikeln har publicerats på Privata Affärer.se. Nedan återfinns hela artikeln urklippt.

Direktlänk till denna artikel: http://www.investerarbrevet.se/pages/1182

För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Holmberg, VD, Telefon: 0708-25 45 47, E-post: claes@emotra.se

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar