Emotra och EDOR® presenterades under Life Sciencedagen i Göteborg

Emotra presenterades under ”Life Sciencedagen” i Göteborg, onsdagen den 8 mars. Nedan återfinns en direktlänk till presentationen. Idag stänger den kliniska multicenterstudien, EUDOR-A.

Under ”Life Science- dagen” i Göteborg under onsdagen den 8 mars gav Emotras VD en presentation om Bolaget och dess metod, EDOR®, för evaluering av självmordsrisk. Under presentationen redogjordes kort för det aktuella läget i den pågående europeiska kliniska multicenterstudien, EUDOR-A.

Uppföljningen av patienter avslutas idag och därmed stänger studien. Nu företas statistisk analys av resultaten för att redovisas i samband med ett planerat konsensusmöte i Rom den 29- 30 mars.

VD berättade även om hur den planerade marknadsintroduktionen förbereds och vilka strategier som tillämpas.

Direktlänk till presentationen: https://www.youtube.com/watch?v=aAKeHS41vmw

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar