Emotra och EDOR presenteras under Stora Aktiedagen

Emotra presenteras under Stora Aktiedagen i Göteborg den 23 november kl. 08.20 – 09.00. Presentationen kan följas via livesändningar.

Under Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg, ger Emotras VD en presentation om Bolaget och dess metod, EDOR, för evaluering av självmordsrisk. Han berättar även om hur den planerade marknadsintroduktionen förbereds och vilka strategier som tillämpas.

Under presentationen kommer Emotras VD bland annat berätta att över 1100 patienter nu har testats med EDOR i den pågående europeiska kliniska multicenterstudien.

Emotras presentation kan följas via följande länk:

www.aktiespararna.se/livesandning

Skrolla ner till Tablå Sal E3!

 
För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:

Claes Holmberg, VD

Telefon: 0708-25 45 47

E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Taggar:

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar