Länk till Emotras presentation under Stora Aktiedagen

Emotra presenterades av VD under Stora Aktiedagen i Göteborg den 23 november kl. 08.20 – 09.00. Presentationen kunde följas via livesändningar.

Under Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg, gav Emotras VD en presentation om Bolaget och dess metod, EDOR, för evaluering av självmordsrisk. Han berättade även om hur den planerade marknadsintroduktionen förbereds och vilka strategier man kommer att använda sig av.

Under presentationen kommer Emotras VD bland annat berätta att över 1100 patienter nu har testats med EDOR i den pågående europeiska kliniska multicenterstudien.

Emotras presentation kan ses i efterhand via följande länk:

http://aktiespararna.fnf.nu/player/#/clip/658

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post:
claes@emotra.se

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar