Thorell och Sarchiapone framträder under kongress i Łódź.

Upphovsmannen bakom EDOR, Lars-Håkan Thorell och Emotras vetenskapliga rådgivare Marco Sarchiapone ger ett flertal presentationer under polska psykiatriförbundets årliga kongress i Łódź den 20-21 november, 2015, som genomförs under den världsledande suicidforskaren Danuta Wassermans, beskydd och överinseende. Thorell och Sarchiapone ger var sin presentation och båda leder var sin Workshop under konferensen.

Under Polens årliga nationella psykiatriska konferens den 20 – 21 november får Emotras Lars-Håkan Thorell och företagets viktiga rådgivare Marco Sarchiapone goda möjligheter att berätta om EDOR och hur denna metod kan medverka till ett mer effektivt sätt att bedriva suicidpreventiv verksamhet i framtiden.

Under konferensens första session den 20:e, som går under titeln "Biological and psychosocial markers in suicides" talar först Marco Sarchiapone under rubriken ”Suicide and genetics”. Omedelbart efter det, under samma session presenterar Lars-Håkan Thorell under titeln "EDOR Test in suicide risk assessment".

Under kongressens andra dag har Lars-Håkan Thorell en egen, upp till tre timmar lång Workshop, med titeln "Electrodermal Reactivity Test in practise as support in suicide risk assessment". Marco Sarchiapone har även han en Workshop som samtidigt är en kurs i "Risk assessment of suicidal patients”.

Att riskbedömning i allmänhet och Emotras metod, EDOR, i synnerhet får så mycket uppmärksamhet på den polska nationella psykiatrikongressen är en stark indikation på de höga förväntningarna som finns beträffande möjligheterna att EDOR ska kunna bidra till en betydligt säkrare och effektivare evaluering av självmordsrisk bland deprimerade. Emellertid måste understrykas hur viktigt det är att resultaten från den pågående kliniska multicenterstudien, verkligen bekräftar observationerna från tidigare genomförda studier, för att metoden ska bli den efterlängtade lösningen på psykiatrins problem att hitta riskpatienter för självmord.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Holmberg, VD, Telefon: 0708-25 45 47, E-post: claes@emotra.se

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar