MSC Group AB slutför förvärv av Empir Solutions AB

MSC Group AB har nu slutfört förvärvet av samtliga aktier i Empir Solutions AB genom att genomföra den apportemission om 6 000 000 aktier av serie B som beslutats av extra bolagsstämma den 27 februari 2017. De nyemitterade aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm inom kort.

Om oss

Alla företag och organisationer kommer att göra e-affärer. Vår vision är att utveckla de bästa och för kunden mest lönsamma affärslösningarna i den nya ekonomin. Det är Internet och mobilt Internet som ger förutsättningarna.

Prenumerera

Dokument & länkar