MSC har tecknat avtal om förvärv av Toolkit Software AB och stärker därmed kompetensen inom systemutveckling och Test.

Toolkit är specialiserad på systemutveckling som omfattar kravfångst, design, utveckling och test huvudsakligen med Java och .NET teknikplattformar. Inom systemutveckling är Toolkit även specialiserad på lättrörlig (Agile) systemutveckling. Inom Testområdet är Toolkit Software specialister på bland annat Teststrategi och Automatiserad testning.

Toolkit Software AB har 27 anställda och hade en omsättning på 26,9 mkr och ett rörelseresultat på 3,7 mkr under det senaste räkenskapsåret 2006/2007. Eget kapital uppgick till 4,7 mkr. Omsättningstillväxten var 79 % i förhållande till föregående bokslutsår.

MSC förvärvar Toolkit Software AB för 8,0 mkr i kontant samt genom 851 040 nyemitterade B-aktier. Om vissa resultatnivåer uppnås kommer tilläggsköpeskilling att utgå. Förvärvsavtalet är tecknat med tillträdesdag den 1 oktober 2007.

Förvärvet är villkorat till godkännande vid MSCs extraordinära bolagsstämma som kommer att hållas för godkännande av förvärvsavtalet och sammanhängande förslag till apportemission. Förvärvet stöds av aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av rösterna.

Apportemissionen kommer att förändra antalet aktier och ägarstrukturen i MSC. Antalet aktier efter förvärvet blir 400 000 av serie A och 3 621 040 av serie B, totalt 4 021 040 aktier. Apportemissionen motsvarar ca 21 % av aktiekapitalet i MSC efter emissionen.

Genom förvärvet får MSC en större leveranskapacitet inom området Systemutveckling och Test och kan ta helhetsansvar hos kunderna inom utvecklingsprojekt. Det finns samordningseffekter på marknadsföring, försäljning, rekrytering och administration. Förvärvet ökar kundbredden och underrätter organisk tillväxt för koncernen säger Muazzam Choudhury, VD för MSC Konsult AB.

En sammanslagning av MSC och Toolkit leder till att vi får en bredare kundbas, större leveranskapacitet och kan åta oss större uppdrag hos våra kunder säger Ewa Meurk, VD för Toolkit.

För ytterligare information kontakta:
Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 070 - 595 83 21

MSC Konsult AB (publ)
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm
http://www.msc.se, info@msc.se

Om oss

Alla företag och organisationer kommer att göra e-affärer. Vår vision är att utveckla de bästa och för kunden mest lönsamma affärslösningarna i den nya ekonomin. Det är Internet och mobilt Internet som ger förutsättningarna.

Prenumerera

Dokument & länkar