MSC TECKNAR RAMAVTAL MED SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING (SKL)

Sveriges kommuner och landsting har via SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, 

upphandlat ramavtal avseende IT-Konsulttjänster. Totalt har 74 företag valts ut som leverantörer inom 6 olika kompetensområden. MSC har utsetts till leverantör inom följande områden:

- Systemutveckling/förvaltning och infrastruktur

- Ledning och styrning

- Användbarhet, Information och Webb 

Ramavtalen är geografiskt uppdelade efter Sveriges 21 län. MSC har rätt att leverera till 7 län, bl.a. Stockholm, Södermanland och Uppsala.

"För oss är detta avtalet speciellt viktigt eftersom det ger oss möjlighet att växa inom ett av våra fokusområden,  offentlig sektor" säger Matz Borsch VD på MSC. 

Det nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2012 kan avropas av 486 av landets kommuner, landsting, regioner och tillhörande bolag med en årlig uppskattad avropsvolym om 230 miljoner kronor. Det totala kontraktsvärdet uppskattas till närmare en miljard kronor. 

Frågor besvaras av:

Matz Borsch 073-9171661

Om oss

Alla företag och organisationer kommer att göra e-affärer. Vår vision är att utveckla de bästa och för kunden mest lönsamma affärslösningarna i den nya ekonomin. Det är Internet och mobilt Internet som ger förutsättningarna.

Prenumerera

Dokument & länkar