Delårsrapport Q3 - 2015 i sammandrag

Notera att Empire 2015 är ett mindre bolag än 2014 genom bortfallet av BaByliss vilket försvårar jämförelsen mellan åren.

Finansiell utveckling, juli-september
Försäljningen blev 6,8 mkr (19), -64%
Rörelseresultatet före avskrivningar blev -1,3 mkr (-1,7)
Resultat efter finansnetto blev -1,4 mkr (-2,2)
Resultat före skatt blev -1,4 mkr (-2)
Periodens totalresultat blev -1,4 mkr (-2,2)
Resultat per aktie blev -0,03 kr (-0,19)
Kassaflöde från löpande verksamhet blev -0,7 mkr (-0,2)

Finansiell utveckling, jan-september
Försäljningen blev 24,1 mkr (59,4), -59 %
Rörelseresultatet före avskrivningar blev -4,2 mkr (-6,5)
Resultat efter finansnetto blev -4,8 mkr (-9)
Resultat före skatt blev -4,8 mkr (-8,1)
Periodens totalresultat blev -5,3 mkr (-7)
Resultat per aktie blev -0,09 kr (-0,56)
Kassaflöde från löpande verksamhet blev -5 mkr (5,1)

Väsentliga händelser, juli-september
Nyemission genomfördes och stärkte eget kapital med cirka 8,9 mkr

  • Ägarlånen återbetalades i sin helhet.

Väsentliga händelser efter perioden
Det rörelsedrivande dotterbolaget Empire Sweden AB stärkte sin balansräkning via tillskott av 1,5 mkr från moderbolaget Empire AB.

  • C3 Tools for Men lanseras i oktober.
  • Det nya affärssystemet SWELOG implementerades per 1oktober 2015.
  • I början av oktober flyttade Empire sitt huvudkontor till Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma.
  • Empire anställde från 1 oktober en Key Account Manager med placering i Stockholm; Behzad Rahimi

Kommentarer från VD
Kära Empire-intressent,

Q3, med en omsättning om 6,8 msek, blev en besvikelse p.g.a. den låga försäljningen i september. Min uppfattning är att detta till stor del är en konsekvens av den oro som spreds på marknaden genom vår betalningsinställelse. Rörelseresultatet blev -1,3 msek (-2,0 msek) drivet av lägre försäljning än väntat och ökade kostnader kopplat till engångskostnader för avveckling av personal samt implementering av nytt affärssystem. Vid inventeringen som gjordes i samband med uppstarten av det nya affärssystemet, uppstod en positiv differens på 1,2 msek. Denna differens kan inte härledas till enbart Q3.

Bolagets struktur ändras nu så att koncernen fr.o.m. 2016 ska bestå av det börsnoterade moderbolaget Empire AB och det rörelsedrivande (inkl. samtliga anställda) dotter-bolaget Empire Sweden AB. Proceduren görs tillsammans med revisorn Mazars som även ska bevaka momsrestitution m.m.

Bolaget har implementerat ett nytt affärssystem som ska ge oss snabba, korrekta och fullständiga rapporter. Det skall även hjälpa oss med lagerstyrning och inköpsplanering.

Huvudkontoret ligger sedan oktober i Bromma och därifrån utgår Key Account Manager och en säljare. Lagret, administrationen och logistikens nav ligger som tidigare i Löddeköpinge.
Med avstamp i denna nya situation arbetar vi med att öka försäljningen samt att utöka portföljen av nya produkter och distributionsavtal.

Stockholm den 4 november 2015

Ulf Bork, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Ulf Bork, telefon: +46-733 596 871 /
email: ulf.bork@empirenordic.com

Om Empire
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsument-marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, HoMedics, Salter & Valera. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar