Empire offentliggörande av årsredovisning 2012

Empire ABs årsredovisning finns nu tillgänglig på Empires hemsida www.empire.se

Resultatet har justerats med - 2,6 Msek som avser justering av uppskjuten skatt. Vidare har en justering gjorts av fördelningen av årets resultat från kvarvarande verksamhet och resultat för avyttrad verksamhet med 4,3 Msek

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Bork, VD Empire Telefon: +46 46 8 410 58 400 e-mail:
ulf.bork@empirenordic.com

Om Empire: Empire AB (publ) är en värdeskapande distributör av konsumentprodukter i Norden och Baltikum. Empire marknadsför, säljer och distribuerar starka varumärken. Varumärkesportföljen består av välkända varumärken som BaByliss, BaByliss For Men, BaByliss Pro, Cuisinart, GreenPan, HoMedics, Revlon, Salter och The House of Marley samt det egna varumärket C3. Empire är medlem i ESMA - European Sales & Marketing Association. Empire AB (publ) är listat på Nasdaq OMX First North Premier med Wildeco Ekonomisk Information AB Certified Adviser.

Empire AB (publ) Birger Jarlsgatan 18A 114 34 STOCKHOLM www.empire.se Tel. +46 8 410 58 400