Empires riktade emission genomförd

  • Empires riktade nyemission av aktier är genomförd
  • Den riktade Emissionen tillför Empire 5 MSEK före emissionskostnader
  • VD och Styrelseordförande tecknade 26 % av emissionen

Empire AB (publ) (”Empire” eller ”Bolaget”) har under perioden mellan den 15 oktober och den 31 oktober 2013 genomfört en riktad nyemission av aktier (”Emissionen”). Emissionen tillför därmed Empire 5 MSEK före emissionskostnader.

Av det totala emissionsbeloppet om 5 MSEK betalas samtliga aktier genom kontant betalning.

Antalet B aktier i Empire kommer genom Emissionen att öka med 2 150 192 aktier. Efter Emissionen uppgår det totala antalet B aktier i Empire till 12 466 951 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 645 058 SEK. Empires aktiekapital uppgår efter Emissionen till 3 740 085 SEK.

”Styrelsen i Empire är mycket nöjda med resultatet i Emissionen och har för avsikt att finansiera det kapitalbehov som uppstått genom företagsförvärvet i Finland och den säsongmässiga ökningen av rörelsekapitalbehovet med hjälp av bankfinansiering. Bolaget har långt gångna diskussioner med en ny banklösning som skulle öka bolagets krediter mot vad bolaget har idag. Genom att bolaget förväntar sig att detta blir klart inom kort har Styrelsen valt att minska emissionsbeloppet till 5 MSEK”, säger David Rönnberg, styrelseordförande i Empire.

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare åt Empire i samband med Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Ulf Bork, ulf.bork@empirenordic.com tfn: +46-733 596 871
Styrelseordförande David Rönnberg, david@ronnberg.com tfn: +46 708 966 552

Om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsument-marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, BaByliss, Cuisinart, GreenPan, HoMedics, The House of Marley, Revlon och Salter. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant.

Taggar:

Dokument & länkar