Information avseende Empire likviditetsbrist, avvikelse mellan bokslutskommuniké och årsredovisning samt nytt datum för bolagsstämma.

Den 10:e april kommunicerade Empire AB (publ) via ett pressmeddelande att omställningen efter förlusterna av distributionen från ett varumärke gått långsammare än planerat. Det har lett till större förluster och större kapitalbindning vilket legat till grund för rådande likviditetsbrist.

Empire har beslutat att genomföra en förhandling med de större fordringsägarna om skuldernas avveckling och med nuvarande och blivande aktieägare om en nyemission. I avvaktan på en för alla godtagbar lösning kan inga större skulder betalas eller nya skulder tas upp. Rörelsens erforderliga tjänster och leveranser betalas kontant.

Utöver fordringsägarna handlar det om att överenskomma om en långfristig finansiering genom bank samt storlek och villkor för en nyemission, som bedöms komma att ligga mellan 4 och 8 MSEK.

Årsredovisningen för år 2014 kommer att avvika från den tidigare lämnade bokslutskommunikén, därför att styrelsen beslutat ned- och omvärdera ett antal bokslutsposter och göra balans- och resultaträkningarna mer rättvisande vad gäller fördelningen mellan år 2014 och 2015. Fastslagen avvikelse kommer Bolaget att pressmeddela separat.

”Även med denna konservativa redovisningsmetod är balansräkningen relativt stark, men om likviditet saknas och verksamheten därför ifrågasätts skulle bedömningarna lätt kunna bli annorlunda.

En snabbavveckling vore dock inte i någons intresse i och med att balansräkningen är relativt stark och det är likviditeten som är svag.” Säger Bolagets Vd Ulf Bork i en kommentar.

Arbetet med behövliga överenskommelser bör vara avklarat före kommande bolagsstämma, som med tanke på arbetsbelastningen för Bolaget och dess revisorer skjuts till fredagen den 29:e maj kl. 15.00. Underlag kommer att publiceras i vederbörlig tid före stämman.

Styrelsen och de anställda arbetar konstruktivt för att Empire ska bli effektivt och attraktivt för dem som investerar i Bolaget.

Stockholm den 20:e april 2015.

Styrelsen för Empire AB.

   
För mer information, kontakta:

Ian Wachtmeister, ian@wachtmeister.se , tfn: +46 (0)-702 411002

Ulf Bork, Vd, ulf.bork@empirenordic.com, tfn: +46 (0)-733 596 871

Om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, HoMedics och Salter. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant.

Empire AB (publ)
Nybrogatan 11
SE- 114 39 Stockholm
Tel. +46 8 410 58 400
www.empirenordic.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar