Likviditetsbrist i Empire.

Omställningen av Empire efter förlusterna av distributionen av produkter från ett varumärke har gått långsammare än planerat. Det har lett till större förluster och större kapitalbindning. Koncernen har visserligen väsentligt större tillgångar än skulder, men likviditeten räcker inte till när kreditgivarna inte vill förlänga sina engagemang. Resultatet av detta är att styrelsen beslutat inleda förhandlingar med de större fordringsägarna om hur och när skulderna skall regleras. Samt i vilken utsträckning bolaget måste finansiera sig med en nyemission.

Årsbokslutet har ännu inte fastställts och den ordinarie bolagsstämman måste tyvärr flyttas fram för att göra allt material tillgängligt i tid samt medge ändringar av bolagsordningen. Ny kallelse till ordinarie bolagsstämma måndagen den 25:e Maj kommer att publiceras senast den 27:e April.

Styrelsen ämnar också föreslå ett bemyndigande att utge nya aktier i bolaget om 5 – 10 MSEK, med eller utan förmånsrätt för befintliga ägare att teckna aktierna. Arbetet med att engagera nya ägare och eller garanter pågår parallellt med diskussionerna med de större fordringsägarna. Dessa diskussioner är beroende av varandra.

Styrelsen återkommer med ytterligare informationer inom tio dagar.

 
För mer information, kontakta:
Ian Wachtmeister, Ian@wachtmeister.se tfn: +46-702 411 002
VD Ulf Bork, ulf.bork@empirenordic.com tfn: +46-733 596 871

 
Om Empire
:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, , HoMedics och Salter. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3.Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503015 50, är Bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant.

Empire Ab (publ)
Kungsgatan 37
SE- 111 56 Stockholm
Tel. +46 8 410 58 400
www.empirenordic.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar