Årsredovisning för The Empire AB

ÅRSREDOVISNING FÖR THE EMPIRE AB För att förenkla det formella genomförandet av The Empires affär med Ledstiernan har några ändringar gjorts i tidigare publicerad bokslutskommuniké som bl a leder till högre fritt eget kapital i The Empire-koncernen. Både moderbolag och koncern har fritt eget kapital på 8271 TSEK och bundet eget kapital på 26922 TSEK. Summa 35213 TSEK. I övrigt hänvisas till den nya kommunikén som i sin helhet kommer på www.empire.se den 30 mars 2000 och som distribueras till ledande nyhetsbyråer och finansinstitutioner. Årsredovisningen finns tillgänglig på The Empires kontor i Malmö och Stockholm. För ytterligare information Ring Ian Wachtmeister 0703-463878 eller Helena Hallbeck 040-6711261 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01130/bit0002.pdf

Om oss

The Empires verksamhet är förädling och och distribution av stål, plast och metaller. Säljorganisation och lager finns på sju ställen i Sverige samt i Helsingfors, Finland. Affärsidén är service, kvalitet och action.

Kontakt

  • EMPIRE

Prenumerera

Dokument & länkar